VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF MÅLSELV

Organisasjonsnummer: 871919852
Underlagt en godkjent lærebedrift

Om bedriften

28 ansatte
Bedrift underlagt VEIDEKKE INDUSTRI AS

Forretningsadresse

Industriveien 5
9325 BARDUFOSS
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Tlf: 21 05 50 00
www.veidekke.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er underlagt en organisasjon med godkjenning som lærebedrift. Det vil variere fra fylke til fylke om du kan få læreplass hos denne bedriften. Se under fanen "Lærefag" om det allerede finnes godkjenning for et fag som er aktuelt for deg!

Aktuelle yrker i avdelingen:

Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:

Avdelingsleder (Industri), Laboratorieleder (Forskning), Verkstedsjef, Controller, Laboratorietekniker, Kontormedarbeider, Anleggsleder, Lærling (Vei- Og Anleggsarbeid), Reparatør (Tunge Kjøretøyer), Fagarbeider (Industrimekanikk), Sjåfør (Lastebil), Asfaltør, Asfaltarbeider

Organisasjonsnummer 871919852 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Rogaland
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG Trøndelag
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG Trøndelag
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAG TRØNDELAG SA Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OKINDUSTRI Viken
Produksjonsteknikkfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OKINDUSTRI Viken
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG INNLANDET Innlandet
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Vg3 Automatiseringsfaget VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDUSTRIBEDRIFTER ØSTLANDET SA Innlandet
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget VEIDEKKE INDUSTRI AS OKAB-BVT Vestfold og Telemark
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OKAB-BVT Vestfold og Telemark
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OKAB REGION NORD Troms og Finnmark
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK Troms og Finnmark
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK Troms og Finnmark

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.