Ung mann skjærer opp en ost på disken i en ostebutikk.

Foto: IPGGutenbergUKLtd

Skal du starte i din første jobb? Dette er en guide til dine rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Den kanskje største forskjellen på skole og arbeidsliv er at i arbeidslivet går fravær og skulking av oppgaver ut over andre enn deg selv. På skolen er du der for å lære, og ingen må komme på skolen i stedet for deg. Men i arbeid har du arbeidsoppgaver som må gjøres. I arbeidslivet må du kjenne pliktene dine, men du har også mange rettigheter på jobben din. 

Verdt å vite

  • Det finnes ingen lov som sier hvor mye du skal ha i lønn. I noen bransjer er det likevel gjort avtaler om dette. Dette kan du se på lønnsstatistikken under hvert yrke på utdanning.no. eller sjekke med en fagforening.
  • Du har krav på en lønnsslipp som sier hvor mye du har jobbet og hvor mye du får i lønn. 
  • En normal, norsk arbeidsuke er på 40 timer. Ungdom under 18 år har ikke lov til å jobbe mer enn 40 timer i uken. 
  • Du har krav på ekstra betalt på høytidsdager, søndager, kvelder og netter. Hvor mye varierer. 

Pauser og fritid

På jobb må du møte og gå til avtalt tid, og gjøre jobben du har fått beskjed om å gjøre. Du kan normalt ikke ta pause når du vil, men er du under 18 år og jobber mer enn 4,5 time daglig, har du rett på pause i minst 30 minutter. Pausen skal helst være sammenhengende hvis det er mulig.

Feriepenger og skatt

Dersom du er under 18 år skal du ha minimum fire uker ferie i året. To av disse skal være om sommeren. Hvis du hadde jobb i fjor, skal du ha minimum 10,2 % av alt du tjente utbetalt i feriepenger i år. Det utbetales vanligvis på junilønna. Hvis du ikke tjener så mye, slipper du skatt. Les mer om frikort. Tjener du mer, bruker du skattekort.

Hvis du blir syk

Hvis du blir syk må du si i fra til arbeidsplassen så fort som mulig. Det vanligste er å ringe sjefen sin. Du trenger ikke å si hva som feiler deg, men det er greit å si fra om hvor lenge du tror du blir borte. Dersom du blir borte lenge, må du ha sykemelding fra legen din.

Arbeidskontrakten

Har du ikke signert arbeidskontrakt enda? Alle har rett til arbeidskontrakt. Der skal blant annet lønn og avtalt arbeidstid stå. Les grundig gjennom kontrakten før du signerer den. 

Å si opp jobben

Det er viktig å si opp jobben sin skriftlig. Det er også noe som heter oppsigelsestid. Sjekk kontrakten din. Dersom det står at oppsigelsestiden din er én måned, betyr det at du må fortsette å jobbe der i én måned etter at du har sagt opp selv eller blitt oppsagt.

Problemer på jobben

Lurer du på om jobben din har lov til å be deg om å jobbe lengre vakter, eller om du har rett på lengre pauser? Kanskje du lurer på om du får for lite lønn? Da kan du kontakte Arbeidstilsynet. Dersom du har problemer med sommerjobben kan du kontakte LOs sommerpatrulje. Du kan også snakke med en voksen du stoler på, eller ta kontakt med en fagforening.

Test deg selv:

Dine rettigheter
Dine plikter
Om fagorganisering
  • Svært mange fagforbund har egne forbund for unge. Se på ditt aktuelle fagforbund sin nettside.
  • I en fagforening kan du få hjelp året rundt dersom du mener at noe på jobben din er feil. 
  • Et eksempel på når du kan kontakte fagforeningen, er dersom du lurer på om sjefen kan kreve det som står i arbeidskontrakten din.
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "