Beskrivelse

Kursene i bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Her finner du oversikt over gratis kurs, etter- og videreutdanning. Kursene er tilrettelagt slik at du kan ta dem på deltid, om kvelden eller i helger, ved siden av full jobb. Mange er lagt opp som nettstudier. Målet er å tilby kompetanse som olje-, gass- og leverandørindustrien har bruk for.   

Ny teknologi, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov i olje-, gass- og leverandørindustrien. 

Olje- og gassindustrien

Ansatte i olje- og gassindustrien kommer fra alle slags bakgrunner og dekker et bredt spekter av jobber. Dette inkluderer offshorearbeiderne, som jobber direkte på oljeplattformer eller i gassfelt. Disse inkluderer boreriggarbeidere, ingeniører og sikkerhetspersonell som alle jobber tett sammen. I tillegg de som jobber i raffinerier og på behandlingsanlegg, hvor råolje og naturgass blir forvandlet til brukbare produkter som bensin eller oppvarmingsgass. Dette kan være prosessoperatører og kjemiteknikerne. Det er også geologer, petroleumsingeniører og andre spesialister som analyserer data for å finne nye olje- og gassreserver eller forbedre utvinningen av eksisterende felt.  

Leverandørindustrien

Leverandørindustrien er også full av varierte roller, fra de som designer og bygger utstyret som brukes i feltene, til logistikk- og forsyningskjedeeksperter som sørger for at utstyret og materialene er der de trenger å være, når de trenger det. 

Alle disse jobber i et høyteknologisk miljø, hvor sikkerhet og effektivitet er på toppen av prioriteringslisten.  

Opptakskrav

Laget for ansatte i olje-, gass- og leverandørindustrien. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Opptakskrav

Laget for ansatte i olje-, gass- og leverandørindustrien. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Varighet

Varierer.

Varighet

Varierer.


  • Olje-, gass-og leverandørindustrien (43544)