Beskrivelse

Kursene i bransjeprogrammet for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringene er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Her finner du oversikt over gratis kurs, etter- og videreutdanning. Kursene er tilrettelagt slik at du kan ta dem på deltid, om kvelden eller i helger, ved siden av full jobb. Mange er lagt opp som nettstudier. Målet er å tilby kompetanse som elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen har bruk for.   

Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen fokuserer på produksjon, distribusjon og bruk av elektrisk energi og teknologiske systemer. Her er en enkel beskrivelse av hver del: 

Elektronæringen

Elektronæringen omhandler installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske systemer og utstyr i bygninger og infrastruktur. 

Automasjonsnæringen

Automasjonsnæringen arbeider med utvikling og implementering av teknologier som automatiserer produksjonsprosesser og systemer, noe som øker effektivitet og reduserer menneskelig inngrep. 

Fornybarnæringen

Fornybarnæringen er fokusert på utvikling og bruk av fornybare energikilder som sol, vind og vann for å produsere ren energi og redusere avhengigheten av fossile brensler. 

Kraftnæringen

Kraftnæringen håndterer generering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, sikrer pålitelig strømforsyning til både private og offentlige sektorer. 

Opptakskrav

Laget for ansatte i elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Opptakskrav

Laget for ansatte i elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Varighet

Varierer.

Varighet

Varierer.


  • Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen (43550)