Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

15.000,-

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-EST-GLI0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20405-21

Om studiet

Fagskolestudiet Planteintallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker en spisskompetanse på tropiske planter og hvordan de kan brukes for å skape trivsel og estetiske uttrykk i inne-rom. I tillegg til økt planteforståelse og kunnskap om hvilke behov de ulike plantene har, får du kompetanse på å designe, etablere og skjøtte planteinnredninger, - alt i fra enkeltplanter i plantebeholdere til større plantevegger.

Både i det offentlige og private er det etterspørsel etter å få inn planter som demper det harde, industrielle og tekniske. Det er både estetiske og helsemessige årsaker til dette.

Planteinstallasjoner i innerom er et grønt-faglig og kreativt studium, hvor tropiske planter står i fokus. Studiet gir yrkesrettet kompetanse på høyere nivå og gjør deg i stand til å skape helhetlige, bærekraftige planteinstallasjoner, tilpasset rommets muligheter og kundens behov. Dette innebærer innsikt i ulike standarder og forskrifter, slik at både mennesker og interiør blir ivaretatt.

Valg av planter og design av plante-konsepter tilpasset rommets uttrykk og vekstforhold, slik at vekstinnredningen får best mulig holdbarhet er sentralt. I tillegg omhandler studiet det å planlegge plante-prosjekter, selge dem inn, etablere, drifte og skjøtte planteinstallasjoner i inne-rom.

Undervisningsopplegg

Fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning på 60 studiepoeng. Studiet er delt inn i syv emner, hvor over 85% av innholdet er grønt-faglig og kreativt. Organiseringen av undervisningen tar høyde for at studentene har ulik bakgrunn og kompetanse.

Undervisningen i emnene deles inn i én introduksjonsdel og én spesialiseringsdel. De grønne emnene er helt sentrale og skal gjennomsyre alle de andre emnene, slik at studenten utvikler grønn spesialkompetanse.

Det blir gjennomført praktiske undervisningsøkter på Vea eller ute i yrkesfeltet i samarbeid med bransjen. I løpet av studiet skal studentene gjennomføre 25 dagers praksis.

Faglig innhold, emner:

 • Plantekunnskap og planteforståelse
 • Plantebeholdere, vekstmedier og -systemer
 • Økonomistyring og prosjektledelse
 • Konseptutvikling
 • Salg og markedsføring
 • Bærekraftig yrkesutøvelse
 • Plantebruk i praksis

Opptakskrav

 • Fagbrev gartner
 • Vg3 Gartnernæring
 • Fagbrev blomsterdekoratør
 • Fagbrev anleggsgartner
 • Vg3 Interiør
 • Vg3 Utstillingsdesign
 • Vg3 Kunst, design og arkitektur
  eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

Opptaksinformasjon

Søknad sendes til Samordna opptak.

Her skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

 

Karrieremuligheter

Veien videre

Kompetansen gir mulighet for å jobbe med vekstinnredning med tanke på:

 • kreativitet og konseptutvikling
 • valg av planter og vekst-medium
 • valg av teknisk løsning og plantebeholdere
 • innsalg av slike prosjekter
 • Innredning og planløsninger med bruk av planter
 • gjennomføring og ledelse av prosjekter
 • kvalitetssikring og skjøtsel av plantene
  – i kombinasjon med egen faglig bakgrunn.

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Planteinstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker en spisskompetanse på tropiske planter og hvordan de kan brukes for å skape trivsel og estetiske uttrykk i inne-rom. I tillegg til økt planteforståelse og kunnskap om hvilke behov de ulike plantene har, får du kompetanse på å designe, etablere og skjøtte planteinnredninger.

Alle utdanninger innen