Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

15.000,-

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-EST-GLI0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20405-21

Om studiet

Fagskolestudiet Planteintallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker en spisskompetanse på tropiske planter og hvordan de kan brukes for å skape trivsel og estetiske uttrykk i inne-rom. I tillegg til økt planteforståelse og kunnskap om hvilke behov de ulike plantene har, får du kompetanse på å designe, etablere og skjøtte planteinnredninger, - alt i fra enkeltplanter i plantebeholdere til større plantevegger.

Både i det offentlige og private er det etterspørsel etter å få inn planter som demper det harde, industrielle og tekniske. Det er både estetiske og helsemessige årsaker til dette. Planteinstallasjoner i innerom er et grønt-faglig og kreativt studium, hvor tropiske planter står i fokus. Studiet gir yrkesrettet kompetanse på høyere nivå og gjør deg i stand til å skape helhetlige, bærekraftige planteinstallasjoner, tilpasset rommets muligheter og kundens behov. Dette innebærer innsikt i ulike standarder og forskrifter, slik at både mennesker og interiør blir ivaretatt. Valg av planter og design av plante-konsepter tilpasset rommets uttrykk og vekstforhold, slik at vekstinnredningen får best mulig holdbarhet er sentralt. I tillegg omhandler studiet det å planlegge plante-prosjekter, selge dem inn, etablere, drifte og skjøtte planteinstallasjoner i inne-rom.

Undervisningsopplegg

Studiet er delt inn i 7 emner, hvor over 85% av innholdet er grønt-faglig og kreativt. Organiseringen av undervisningen tar høyde for at studentene har ulik bakgrunn og kompetanse. Undervisningen i emnene deles inn i en introduksjonsdel og en spesialiseringsdel. Introduksjonsdelene vil fungere som en introduksjon til emnet for de som mangler bakgrunn fra emnet. For å ivareta individuelle behov, blir introduksjonsdelene først og fremst nettbasert med oppgaveløsning og tilbakemelding.

De grønne emnene er helt sentrale og skal gjennomsyre alle de andre emnene slik at studenten utvikler grønn spesialkompetanse. Derfor legges det vekt på disse emnene i oppstarten av studiet for å sikre at studenten ivaretar det grønne også i de andre emnene. Det blir gjennomført praktiske undervisningsøkter på Vea eller ute i yrkesfeltet samarbeid med bransje. I løpet av studiet skal studentene gjennomføre 25 dagers praksis.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring på Vg3/fagbrevnivå innen en av følgende retninger:
Vg3 gartnernæring/Fagbrev gartner
Fagbrev i blomsterdekoratørfag
Fagbrev i anleggsgartnerfag
Vg3 interiør
Vg3 salgsfag
Vg3 utstillingsdesign
Vg3 kunst, design og arkitektur
Vg3 realfag
Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes til Samordna opptak.

Søknadsperiode fra 1.februar -20. april.

 

  Karrieremuligheter

  Veien videre

  Kompetansen gir mulighet for å jobbe med vekstinnredning med tanke på:

  • kreativitet og konseptutvikling
  • valg av planter og vekst-medium
  • valg av teknisk løsning og plantebeholdere
  • innsalg av slike prosjekter
  • gjennomføring og ledelse av prosjekter
  • kvalitetssikring og skjøtsel av plantene
   – i kombinasjon med egen faglig bakgrunn.

  Tilleggsinformasjon

  Fagskolestudiet Planteinstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker en spisskompetanse på tropiske planter og hvordan de kan brukes for å skape trivsel og estetiske uttrykk i inne-rom. I tillegg til økt planteforståelse og kunnskap om hvilke behov de ulike plantene har, får du kompetanse på å designe, etablere og skjøtte planteinnredninger.

  Alle utdanninger innen