Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Kostnader

7500

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-HPL0001

Antall studieplasser

4

Søknadskode (SO)

20405-20

Om studiet

Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager. Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager.

For: Studiet retter seg mot gartnere, anleggsgartnere eller andre med tilsvarende realkompetanse** som ønsker å lære mer om utforming av funksjonelle hageplaner til privathager og små grøntanlegg.

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 8 samlinger à 3 dager 

Opptakskrav: Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Søknadsfrist: 15.april 2023 (Vea tilbyr samme utdanning fra Mære landbruksskole i Trøndelag fra høsten 2022- søknadsfrist 20.april 2022) -Se eget utdanningstilbud

Studiestart: høsten 2023

Studieavgift: 9000,-

Studiested: Norges grønne fagskole - Vea

Tittel: Hageplanlegging gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med modulen Skjøtsel og drift av uteområder som til sammen gir tittelen Fagskolekandidat Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg. Dersom du legger til Bedriftsledelse vil du bli Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning

Oppbygging av studiet: Hageplanlegging er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år.

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser.

Faglig innhold:

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Opptakskrav

Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse* Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen