Odontologi - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Norges nyeste tannlegeutdanning ligger i Tromsø. Studiet legger vekt på mye praksis, tidlig kontakt med pasienter og bruk av ny datateknologi. Som tannlege har du varierte muligheter for jobb innenfor offentlig eller privat tannhelsetjeneste. Tannleger kan også jobbe innen forskning, utdanning eller offentlig forvaltning. Odontologi er et fag i stadig utvikling, samtidig som det kombinerer medisin og håndverk i samspill med mennesker. Å være tannlege er både utfordrende, krevende og givende.

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Kostnader

0

Semester

10

Om studiet

Tannlegestudiet er variert og inneholder teoretisk opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, samt mye klinisk praksis med pasienter. Den kliniske undervisningen med pasienter foregår både internt på Universitetstannklinikken og ekstern på offentlige tannklinikker, som Universitetet har avtaler med.

Studiet har følgende oppbygning:

1. ÅR:
Det er mye basalfag og undervisningen er felles med første året for profesjonsstudiet i medisin. Allerede i første semester skal studentene introduseres til odontologi. Studentene skal ut i 2 dagers praksis på tannklinikker.

2. ÅR:
Det andre året fortsetter med forberedelse til klinikk. Undervisningen i begynnelsen av andre året starter med felles introduksjon for begge gruppene, før man deles i to grupper med separat undervisning. Det er også egne emner med odontologisk introduksjon. Det er mulig å søke på forskerlinje odontologi for de som er interessert i forskning.

3. ÅR:

De tre siste årene av studiet omtales som de tre kliniske årene. I 5. semester begynner omfattende opplæring i kliniske ferdigheter i tannlegefaget, foreløpig på modeller på Simuleringsklinikken.
Introduksjon til klinikk og initial trening på pasient starter i 6.semester på Universitetstannklinikken. Dette skal gjøre studentene i stand til å gå ut i ekstern praksis på 4. året.
Hovedvekten i dette studieåret er forebyggende arbeid og enkle terapeutiske behandlinger.

4. ÅR:
Hele 7. semester er ute i ekstern praksis på offentlige tannklinikker. Studentene fortsetter med teoretisk undervisning på 8. semester, men det er også mye klinisk undervisning på Universitetstannklinikken med pasienter.

5. ÅR:
Det er mye klinisk undervisning med pasienter på Universitetstannklinikken på 9.semester.
Studentene skal ut i ekstern praksis i ca 2 måneder i 10. semester. Studentene skal da ha fått introduksjon til alle typer arbeidsoppgaver de vil møte i ekstern praksis. I tillegg skal studentene utarbeide en masteroppgave, før avsluttende eksamener.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MEROD

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1/ S1+ S2 + Fysikk 1 + Kjemi 2 (etter Kunnskapsløftet) eller 2MX/2MY/3MZ + 2 FY + 3KJ (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 40
Det er nordnorsk kvote for 60 % av studieplassene

Poenggrenser ved opptaket høsten 2017:
64,3 (ordinær vitnemål), 56,7 ( førstegangsvitnemål).
Nordnorsk kvote: 58,9 (ordinær vitnemål), 52,3 (førstegangsvitnemål).
Samisk kvote: poenggrense oppgis ikke.

Suppleringsopptak / Innpassing:
Det er mulig å søke ledige studieplasser på 2. og 3. studieår på Master i odontologi via suppleringsopptak/ innpassing. Opptakskravene er de generelle og spesielle krav som gjelder for ordinært opptak, og i tillegg må søker dokumentere bestått 1. 2. og/eller 3.studieår ved annet studiested.
Søknadsfrist: 15 april ( lokalt opptak).

Søkere som tas opp på Master i odontologi må legge fram politiattest.

Læringsutbytte

Utdanningen skal kvalifisere studentene til å kunne utføre selvstendig klinisk praksis i samsvar med moderne vitenskap baserte og aksepterte metoder. Dette skal utføres med bruk av moderne teknologi. Dette gjelder både i offentlig og privat regi. I tillegg til tradisjonell klinisk trening på studentklinikken, får studentene variert klinisk erfaring fra offentlige tannklinikker. En tredjedel av den kliniske treningen foregår på offentlige tannklinikker.

Studentene må være i stand til å implementere relevante forebyggende tiltak på individ- og populasjonsbasis, et aspekt som vektlegges i eksterne praksis. Samfunnsodontologi er integrert i klinisk odontologi blant annet for å styrke disse funksjonene. Den interne kliniske treningen foregår på Universitetstannklinikken i TANN-bygget på campus Breivika i Tromsø. TANN-bygget rommer også et kompetansesenter (spesialisttannklinikk). Disse eies og drives av Troms fylkeskommune. I tillegg har Institutt for klinisk odontologi (IKO) tilhold i samme bygg.

Karrieremuligheter

Det er gode arbeidsmuligheter for tannleger. Du kan jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten, i privat praksis eller kombinere disse. Du har også mulighet til å jobbe innen EU-området etter søknad til det aktuelle landets helsemyndigheter. Gjennom tannlegestudiet vil du også få kompetanse for mange andre typer arbeid. Det kan for eksempel være som utreder eller rådgiver i offentlig forvaltning eller private organisasjoner, eller du kan jobbe med forskning eller undervisning.

Utveksling

Det er tilrettelagt for å ta et utenlandsopphold på 8.semester. Institutt for klinisk odontologi (IKO) har inngått avtaler om utveksling med Univeristetet i Umeå og Karolinska Instituttet i Stockholm i Sverige. Videre er det inngått avtale med Universitetet i Århus i Danmark. Det jobbes med å utvikle samarbeidsavtaler med andre utenlandske universiteter.

I tillegg har man etablert samarbeidsprosjekt med Northern State University, Arkhangelsk i Russland om kortere utvekslings opphold i forbindelse med skriving av masteroppgave.

Instituttet også en avtale med Kings College i London med 2 ukers utvekslingsopphold i form av observasjons praksis.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I ODONTOLOGI

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

56.10 (primær)
65.10 (ordinær)

Studieplasser

48

Søknadskode (SO)

186742

Lignende utdanninger