Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 47.10 (primær)
  • 50.80 (ordinær)
Studieplasser: 98
Søknadskode (SO): 185880

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

12. februar 2024.

Om studiet

Sosiologien gir innsikt i hvordan samfunn former mennesker og hvordan mennesker kan endre samfunn. På sosiologi kan du fordype deg i dagsaktuelle temaer som sosial ulikhet, innvandring og etnisitet, familie og befolkning, arbeidsliv, organisasjon, politikk og mye annet. Det er et studium for deg som er samfunnsengasjert og er villig til å stille kritiske spørsmål til etablerte sannheter. Sosiologien gir deg redskaper til å forstå en verden i endring.

Innhold i studiet

På sosiologi kan du fordype deg i dagsaktuelle temaer som sosial ulikhet, innvandring og etnisitet, familie og befolkning, arbeidsliv, organisasjon, politikk og mye annet. Gjennom begreper som sosialisering, identitet, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn og få en bedre forståelse av menneskelig samhandling og konflikt. Faget omhandler ulike nivåer, fra analyse av nære relasjoner i familien til undersøkelser av globale sosiale prosesser.

Du lærer å bruke forskning og skape ny kunnskap gjennom ulike forskningsmetoder som statistisk analyse, intervju og observasjon. Verktøyene er svært anvendbare i arbeidslivet og ruster deg for jobber som krever analytiske ferdigheter. Gjennom studier lærer du å produsere kunnskap, men også å samle inn og forholde deg kritisk til andres forskning. Gjennom bacheloroppgaven får du mulighet til å bruke det du har lært gjennom studiet og fordype deg i et selvvalgt tema.

Bachelorgraden i sosiologi består av obligatoriske emner og flere valgfrie fordypningsemner. Som støttefag kan man velge blant annet de tverrfaglige emnegruppene for datavitenskap og Samfunn, klima og miljø.

Ved å studere sosiologi ved Universitetet i Oslo blir du del av Norges største og beste fagmiljø i sosiologi. På bachelorprogrammet vil du møte dyktige forskere som underviser på sine spesialområder.

Jobb og videre studier

Bachelorprogrammet i sosiologi gir et solid fundament for videre masterprogramstudier i sosiologi og samfunnsvitenskap. Sosiologifaget er tematisk bredt og gir deg fagkunnskap og analytiske verktøy som er anvendelig innenfor en lang rekke kunnskapsbasert virksomheter enten du er interessert i likestilling, kultur, organisasjon, kriminalitet, utdanning, migrasjon eller politikk.

Sosiologistudier gir deg analytiske ferdigheter som er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Våre tidligere studenter jobber blant annet som rådgivere i organisasjoner, saksbehandlere i offentlig forvaltning, journalister, prosjektledere, forskere, analytikere og HR-medarbeidere. Les mer om jobb og videre studier.

Du kan også lese mer om hva sosiologer driver med på sosiologen.no.

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i sosiologi kan du studere et semester i utlandet. Mange av våre studenter tar et semester i København, ved Berkeley eller i Melbourne, der vi har gode samarbeidsavtaler. Du får også tilgang til mange andre spennende utvekslingsavtaler over hele verden.

Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Sosiologi har aktive studentforeninger og et godt studiemiljø. Arrangementsforeningen Eilert organiserer faglige treff, filmklubb og fester. Første semester innledes med hyttetur for nye studenter. Studentforeningene har ofte arrangert studieturer til utlandet. Sosiologistudentene har også sitt eget tidsskrift som heter Socius.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen