Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 48.50 (primær)
  • 57.40 (ordinær)
Studieplasser: 42
Søknadskode (SO): 185240

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. desember 2023.

Om studiet

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Har det noe å si om dine foreldre er kirurger eller rørleggere? Hvordan skapes tilhørighet til et samfunn i en tid preget av globalisering og migrasjon?

Innhold i studiet

Sosiologi er relevant for deg som ønsker å forstå aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Gjennom begreper som sosialisering, identitet, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn. Faget omhandler ulike nivåer, fra analyse av nære relasjoner i familien til undersøkelser av globale sosiale prosesser.

Årsenheten i sosiologi er en ettårig innføring i sosiologi med fokus på både
sosiologisk teori og relevante forskningsmetoder. Du tar emner sammen med studenter på første- og andreåret på bachelorprogrammet i sosiologi.

På årsenheten i sosiologi vil du få en bred innføring i sentrale temaer, begreper og perspektiver i sosiologien. Undervisningen belyser sammenhengen mellom sosiologisk teori og forskning. Sosiologi har blitt kalt faget om «mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket». På årsenheten får du kunnskap om hvordan viktige områder som velferdsstat, arbeid, makt, familie,innvandring, sosialisering, identitet, kultur, etnisitet og hverdagsliv kan forstås i en større samfunnsmessig sammenheng.

Jobb og videre studier

Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan brukes som en del av en bachelorgrad i sosiologi. Sosiologi er svært nyttig om du for eksempel ønsker å jobbe med undervisning, politikk, journalistikk, offentlig forvaltning eller i frivillige organisasjoner.

Går du videre med sosiologi og tar en hel grad er jobbmulighetene gode, både innenfor det private næringsliv, offentlig virksomhet og det sivile samfunn. Mange sosiologer arbeider i offentlig sektor, som kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og institutter. En del jobber i større organisasjoner, massemedia og private bedrifter. Les mer om jobb og videre studier.

Studier i utlandet

Det er ikke mulig å reise på utveksling gjennom årsenheten i sosiologi, men dersom du søker deg videre på et bachelorprogram ved UiO har du mulighetertil å ta deler av studie i utlandet.

Studiemiljø

Aktive studieforeninger som Eilert og Programutvalget bidrar til et godt studiemiljø, både faglig og sosialt. Det arrangeres mange spennende samlinger du kan være med på. Sosiologi har i tillegg sin egen filmklubb og et eget tidsskrift av høy kvalitet som heter Socius. Universitetet kryr av tilbud til alle studenter, uansett fag. Du kan for eksempel være med i en politisk organisasjon, drive med radio ellerteater eller bare hygge deg på en av mange spisesteder og puber på campus.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen