Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

45 500

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

11. januar 2024.

Om studiet

Med et medisinsk grunnstudium over et halvt år får du en verdifull innføring i grunnleggende medisin.

Dette studiet passer for deg som ønsker å lære det grunnleggende om kroppens oppbygging, funksjon og sykdommer. I tillegg har sammenhengen mellom samfunn og helse en sentral plass i studiet. Medisin grunnstudium passer derfor godt for personer med ikke-medisinsk bakgrunn som jobber med noe helserelatert.

Studiets oppbygging

Halvårsenheten fokuserer på å lære deg å forstå sammenhengen mellom kroppens normale funksjoner og hvordan sykdom oppstår gjennom to hoveddeler:

  • Anatomi og fysiologi: Lær hvordan kroppen er bygget opp (anatomi) og hvordan den virker (fysiologi). Forstå hvordan kroppen henger sammen, fra cellenivå til organene og organsystemene.
  • Sykdomslære: Deretter lærer du om hva som skjer når sykdommer oppstår i de forskjellige organsystemene. Lær om de ulike hvilke symptomer, hvordan diagnosen stilles og hvordan de behandles.

Undervisningsopplegg

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Videre studier

Medisinsk grunnstudium kan passe for deg som: 

  • Ønsker økt kunnskap eller en tilleggsutdanning i medisinske fag
  • Tar en universitetsutdannelse hvor dette faget er relevant (emnene kan gi grunnlag for fritak for inntil 30 studiepoeng som en del av en bachelorgrad)
  • Ønsker å studere profesjonsutdanning i medisin og ønsker et forberedende studium

Alle utdanninger innen