Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Vil du lære mer om hva maten vi spiser inneholder og hvordan den påvirker kropp og helse? Dette halvårsstudiet gir deg en generell grunnutdanning i ernæring som kan være nyttig i en rekke jobber.

Kosthold er viktig for folkehelsen og i dagens samfunn er det et økende behov for ernæringskompetanse hos de som jobber med mennesker. Grunnleggende ernæring passer for deg som ønsker å integrere denne kunnskapen i arbeidshverdagen din, for eksempel innen helse- og omsorg, trening og idrett, barnehage og skole eller kjøkken og kantine.

Dette er et fleksibelt nettstudium som kan tas heltid over ett semester, eller deltid over to.

Studiets oppbygging

Eksempler på temaer er

  • grunnleggende anatomi og fysiologi som er relevant for ernæring
  • matkunnskap
  • evidensbaserte kostholdsanbefalinger til ulike grupper
  • matallergier og intoleranser
  • trenddietter og alternative kosthold

Undervisningsopplegg

Våre nettstudier på læringsplattformen Qybele gir deg muligheten til å studere når og hvor du ønsker. Du får tilgang til din egen nettlærer og et digitalt klasserom hvor du kan følge undervisning, diskutere og møte forelesere og medstudenter.

Hvert semester avholdes det en samling over to dager på Oslo Nye Høyskole som du får tilbud om å delta på. På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser. Det er en fin arena for å møte og snakke med medstudenter med felles interesseområde, studieadministrasjonen og foreleserne dine.

Samlingene vil være felles for alle emnene som inngår i Grunnleggende ernæring, Kosthold og ernæring for barn og Kosthold og ernæring for eldre. Du vil motta informasjon om samlingen ved starten av hvert semester, og får da mulighet for å melde deg på.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Alle utdanninger innen