Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studiested Sandvika
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du bli lærer i fag- eller yrkesopplæring? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for yrkesfag tilbys både som heltids- og deltidsstudium.

Studentenes praksiserfaringer står sentralt i studiet og danner grunnlag for læreprosesser i klassen, i grupper og individuelt. Studiet krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og at de bidrar med refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet krever tilstedeværelse og deltakelse, derfor er det obligatorisk oppmøte på samlingene.

Alle studenter skal gjennomføre veiledet pedagogisk praksis på 60 dager. Den pedagogiske praksisen er fordelt på ungdomstrinnet (10 dager som gjennomføres i to hele uker) og videregående opplæring, i eget programområde (50 dager). Alle praksisdagene er obligatoriske. Pedagogisk praksis skal gjennomføres med minimum tre dager per uke, primært i sammenhengende uker.

Varianter av studiet

Studiet kan tas på forskjellige studiesteder og med forskjellig omfang.

Alle disse variantene tilbys i 2018:

 • Kjeller, heltid
 • Kjeller deltid
 • Sandefjord, deltid
 • Nett- og samlingsbasert, deltid

 

I løpet av studiet skal studentene dokumentere ulike arbeidskrav som beskrives i programplanen, disse knyttes til læringsfellesskapet på samlinger og pedagogisk praksis i skolen. Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for læreryrket. Studiet legger stor vekt på at studentene utvikler evnen til å være aktive deltakere i utviklingsarbeid i fellesskap med andre.

Ved oppstart gis studentene informasjon om studiets organisering og innhold, arbeidskrav mellom samlingene, samt lover og retningslinjer.

HiOA tilbyr PPU med yrkesdidaktikk til alle yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Frisør-, blomster-, interiør og eksponeringsdesign
 • Elektro og datateknologi
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Helse- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv 
 • Teknologi og industrifag
 • Naturbruk

Undervisning (studiebelastning per uke)

Deltidsstudiet er samlingsbasert med 10-12 dager i semesteret. Undervisningen foregår på dagtid. Mellom samlingene jobber studentene med ulike arbeidskrav og andre læringsaktiviteter individuelt eller i gruppe.

Heltidsstudiet har samling 3 dager pr uke på Kjeller og de resterende 2 dager brukes som studiedager enten individuelt eller i gruppe. Undervisningen foregår på dagtid.

Målgruppe og fokusområder

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (trinn 8-13) retter seg først og fremst mot yrkesutøvere som ønsker å arbeide med yrkesopplæring i ungdomsskole eller videregående opplæring. Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving.
Praktisk-pedagogisk utdanning er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

 • Skolen i samfunnet
 • Ledelse av læringsprosesser
 • Pedagogikk og yrkesdidaktikk
 • Faglig kompetanse
 • Etikk
 • Samhandling og kommunikasjon
 • Endring og utvikling

Stipend

Det er mulig for skoleeier å søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. mars 2018.

Opptakskrav

Praktisk-pedagogisk utdanning bygger på en av følgende utdanninger:

 • Relevant profesjonsrettet bachelorutdanning (*) og minimum to års relevant yrkespraksis.
 • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse og to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og minimum fire års yrkesrelevant praksis.

Høgskolen vurderer også søknader på grunnlag av realkompetanse.

(*) Utdanningene som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående opplæring.