Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Smart mobilitet og urban analyse er et byggingeniørfag som gir deg en praktisk og profesjonsrettet utdanning i integrert by- og transportplanlegging, geografisk planlegging, teknologi og landskapsarkitektur.

I dette tverrfaglige masterstudiet får du unik innsikt i IKT, digitale verktøy og ferdigheter som er etterspurt i byggenæringen, spesielt verktøy og ferdigheter knyttet til urban- og transportanalyse og planlegging, geografiske informasjonssystemer (GIS) og datavitenskap.

Bransjen fremhever behovet for ingeniører med masterkompetanse i smart mobilitet og urban analyse, med kunnskaper om miljøspørsmål og oppdaterte ferdigheter i ny teknologi. I dette masterstudiet får du høy kompetanse i bærekraftig byutvikling og sterke digitale ferdigheter. Du kan spesialisere deg i Space Syntax og urban mobilitet.

Opptakskrav

Bachelorgrad i byggingeniørfag eller bachelorgrad som inneholder minst 2 emner (hvert på minimum 10 studiepoeng) innenfor følgende områder:

  • by-/transportplanlegging
  • arealplanlegging
  • transportteknikk
  • geografi
  • arkitektur
  • landskapsarkitektur
  • urban analyse
  • urban økonomi

Det er krav om minst 20 studiepoeng i matematikk/statistikk (inkludert analysis/romlig statistikk), og minst karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller tilsvarende, se krav om engelskkunnskaper til internasjonale masterprogram (informasjon på engelsk). 

C-krav

For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.