Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2019

  • 44.60 (primær)
  • 53.00 (ordinær)

Studieplasser

115

Søknadskode (SO)

215004

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelorstudiet dataingeniør gir bred kompetanse i programmering, systemutvikling, realfag og samfunnsfag. Etter endt studium kan du som dataingeniør planlegge, programmere, vedlikeholde og drifte datasystemer, administrere datanettverk og drive konsulentvirksomhet.

Dataingeniørstudiet gir bred kompetanse som dekker datafag, realfag og samfunnsfag.

Du får en grunnleggende, bred og yrkesrettet utdanning i informasjonsteknologi, særligrettet mot programmering, programvare-, system- og applikasjonsutvikling.

Studiet inneholder også system- og driftstekniske emner. I tillegg inneholder studiet flere samfunns- og realfaglige emner innen matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, som setter utdanningen inn i en bredere faglig kontekst.

Hvordan lærer du?

For å gjennomføre studiet på normert tid, må du regne med å bruke 35 til 40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Forelesninger, praktiske øvelser på datalaboratorier, praktiske prosjektoppgaver, selvstudium og gruppearbeid blir vektlagt som arbeidsformer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Karrieremuligheter

Alle utdanninger innen