Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

17. januar 2023.

Om studiet

Har du lyst til å regissere din egen versjon av Peer Gynt? Drømmer du om å utfordre dine kreative evner og lederegenskaper på scenen? I regifaget kan du få kombinert alle dine drama- og teaterkunnskaper!

Halvårsstudium i drama og teaterkommunikasjon - regi, tar sikte på å videreutvikle dramafaglige kompetanse og egen profesjonalitet i forhold til teaterarbeid og -instruksjon. Du skal også være i stand til å lede teaterproduksjoner i skole- og fritidssammenheng, tilegne deg innsikt og ferdighet i å utvikle helhetlig regikonsept for amatørteateroppsetninger, og tilegne deg innsikt i skuespillerens tekniske prosess.

 

 

 

Undervisningsopplegg

Undervisningen i studiet er fordelt over to semestre og er svært intensivt og arbeidskrevende. Studiet er sterkt prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet både praktisk og teoretisk. Det legges vekt på helhetlige produksjonsoppgaver der studentene prøver ut forskjellige teaterformer og metoder, samt foretar selvstendige valg i forhold til stoff, konsepsjon og aktører. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Opptakskrav

Se opptakskrav.
Manus til regikonsept fås ved henvendelse til administrasjonen,
e-post: est@hio.no
tlf: 22453400

Karrieremuligheter

Studiet er et påbyggingsstudium, og kan innpasses i en bachelorgrad.

Opptakskrav:

Opptakskrav er høgskole- og/eller universitetsutdanning i drama og teaterkommunikasjon tilsvarende
90 studiepoeng (eller tilsvarende utdanning på fagområdet), hvorav 30 studiepoeng må være et
påbygningsstudium i dramaturgi (eller tilsvarende utdanning).
Vurdering av et skriftlig regikonsept inngår i opptaksgrunnlaget. Regikonseptet vedlegges søknaden.
Dette skal ta utgangspunkt i et gitt manuskript. Søkerne rangeres på grunnlag av dramafaglig
utdanning og/eller realkompetanse. Regikonseptet må være godkjent før endelig opptak til studiet.

Regikonseptet vurderes på grunnlag av:
- den sceniske tenkning som ligger til grunn
- i hvilken grad konseptet lar seg gjennomføre
- i hvilken grad dramaturgiske kunnskaper er synliggjort
- i hvilken grad kandidaten viser evne til å reflektere over alle komponentene i en oppsetning

Studenter som er tatt opp til bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon (180 studiepoeng) og
tar regi som del av denne utdanningen, må ha bestått drama og teaterkommunikasjon 1 (60
studiepoeng) og dramaturgi (30 studiepoeng), før studiet i regi kan påbegynnes.

Alle utdanninger innen