Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Figurteater er en kunstart der figurer og objekter får liv gjennom figurførerens/skuespillerens manipulering av og med dem. Figurteaterfaget egner seg svært godt som et pedagogisk verktøy, og som en uttrykksform i produksjonsarbeid.

Studiet i figurteater tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike sider av figurteaterfaget. Studentene skal tilegne seg innsikt i figurteatrets egenart, anvendelsesområder og utviklingsmuligheter. Den faglige læringsprosessen er i stor grad basert på praktiske øvelser og arbeid med kunstneriske prosjekter i samarbeid med andre. Studentene vil få individuell og gruppevis veiledning i produksjonsfasene.
 

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Karrieremuligheter

Studiet egner seg for skuespillere, regissører, lærere/barnehagelærere, fortellere, kulturarbeidere og terapeuter. 

Alle utdanninger innen