Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Filmkunst 1 - dokumentar, er en praktisk fordypning som sikter mot å videreutvikle faglig-pedagogisk profesjonalitet innen medie- og filmfaget.

Filmkunst 1 – dokumentar, er en praktisk fordypning som sikter mot å videreutvikle faglig-pedagogisk profesjonalitet innen medie- og filmfaget. Studiet utforsker film som estetisk, eksistensielt og etisk uttrykk uavhengig av sjanger og format. Kritisk forståelse av audiovisuelle uttrykk oppøves gjennom analyser og produksjon av kreativ dokumentarfilm.

Innhold:

  • Den kreative dokumentarfilmens historie og ulike uttrykk.
  • Personlig erfaring og utforsking av livsspørsmål som utgangspunkt for filmproduksjon.
  • Selvrefleksivitet, subjektivitet, moral og etikk i film- og fjernsynsproduksjon.
  • Kamera, lyd, lys og redigering.
  • Filmskisser og øvelser.
  • Produksjon av ulike typer kreativ dokumentarfilm.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse samt to års utdannelse på bachelornivå innen dramaturgi, drama og teaterkommunikasjon eller filmfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.

Du må også lage en idéskisse for en personlig dokumentarfilm. Skissen må være godkjent før endelig opptak til studiet. Skissen vurderes på grunnlag av den filmatiske og visuelle tenkning som ligger til grunn, og i hvilken grad det personlige fokus utnyttes og synliggjør dramaturgisk kunnskap.

Filmkunst 1, idéskisse til en kort, personlig dokumentarfilm

Idéskissen skal beskrive skissemessig det vi ser og hører i en endelig film, basert på en personlig og selvopplevd betydelig opplevelse eller stemning. Det kan være en problemstilling knyttet til opplevelsen. Det kan også være noe jeg ikke forstår intellektuelt, men likevel setter pris på eller frykter. Det er din opplevelse, og du bør oppleve selv at det er noe interessant ved den. Idéskissen vil inneholde enkle beskrivelser av bildeforløp, evt. karakterbeskrivelser og hendelser, kanskje lydbilder. Det er ingen begrensninger i format eller teknisk og fortellermessig annet enn at den endelige filmen som skisseres ikke benytter skuespillere. Helst én, maks 2 sider.

Karrieremuligheter

Alle utdanninger innen