Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

5. januar 2024.

Om studiet

Har du en bachelor i bibliotekfag eller arkivbehandling og ønsker å fordype deg ytterligere? Dette studiet kvalifiserer deg for høyere stillinger innen dokumentrelatert virksomhet i både offentlig og privat sektor.

Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap holder internasjonalt høyt nivå og er etterspurt av arbeidsgivere. Det egner seg for deg som vil ha større utfordringer i arbeidslivet eller ønsker å gå videre til ph.d.-studier. Du vil utvikler dypere forståelse for ett eller flere fagområder som er relevante for både bibliotek- og informasjonsfag og arkivvitenskap:

Informasjonssystemer, organisering og gjenfinning

Du lærer om teknologi og standarder som ligger til grunn for moderne nettbaserte informasjonstjenester, og kan dessuten velge to emner om informasjonsgjenfinning. Det ene går i dybden på hvordan selve informasjonssystemet fungerer, mens det andre undersøker hvordan brukerne faktisk bruker det.

Informasjon og samfunn

Her inngår samfunns- og ledelsesemner. Emnene omhandler studier av hvordan mennesker går fram for å finne kunnskap og informasjon de trenger i arbeid, utdanning og til fritid, og vitenskapelig kommunikasjon med vekt på åpen vitenskap.

Kultur, litteratur og politikk

Vi tilbyr emner som omhandler produksjon, formidling og mottakelse av litteratur og kultur samt den samfunnsmessige rollen til arkiver og biblioteker.

Studiets oppbygging

Mastergradsstudiet kan tas som heltids- eller deltidsstudium, og innledes med et obligatorisk kurs i vitenskapsteori og metode. De påfølgende semestre velger studenten fritt fire emner fra studiets emneportefølje. Studiet fullføres med en masteroppgave. Vi anmoder alle om å ta del i undervisningen selv om den ikke er obligatorisk. For ytterligere informasjon, se studiets programplan og emner (student.oslomet.no) på OsloMets nettside for studiet.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Karrieremuligheter

Studenter som er uteksaminert fra OsloMets master i bibliotek- og informasjonsvitenskap arbeider med ledelse, digital informasjonsflyt og -organisering, åpen vitenskap (open access og forskningsdata), formidling og informasjonsarbeid i både private og offentlige virksomheter.

Halvparten av masterkandidatene arbeider i en bibliotekrelatert virksomhet, og de fleste i et universitets- eller høyskolebibliotek. Andre arbeidsplasser er direktorater, departementer, fylker og kommuner, konsulentfirmaer og andre små og store bedrifter.

Alle utdanninger innen