Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap holder internasjonalt høyt nivå og er etterspurt av arbeidsgivere. Det egner seg for deg som vil ha større utfordringer i arbeidslivet eller ønsker å gå videre til ph.d.-studier.

Gjennom masterstudiet lærer du å håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap på fagområdet. Det gir deg analytisk kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet, og kandidater med mastergrad får ofte mer ansvar og høyere lønn enn andre kandidater. Du lærer også å formulere problemstillinger for et bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskningsprosjekt, i et solid fagmiljø som holder høyt nivå internasjonalt.

Som student kan du velge å fordype deg innen litteratur- og kulturformidling, kunnskapsorganisering og gjenfinning, eller informasjon og samfunn.

Litteratur- og kulturformidling

Dette er emner som omhandler produksjon, formidling og mottakelse av litteratur og kultur. Vi tilbyr to emner; Litteratursosiologi omfatter forholdet mellom norsk litteratur- og bibliotekpolitikk og aktørene i det norske litteraturfeltet. Dessuten behandles verdsettelse av og fascinasjon for litteratur. Litteraturformidling omhandler særlig litteraturformidlingens sjangre, teoretiske feste, verdigrunnlag og samfunnsrolle.

Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning

Her legges særskilt vekt på teknologi og standarder som ligger til grunn for moderne webbaserte informasjonstjenester. Vi har to emner som retter seg mot henholdsvis metadata og interoperabilitet og prinsipper for automatiserte informasjonsgjenfinningssystemer.

Informasjon og samfunn

Her inngår samfunns- og ledelsesemner, blant annet studiet av bibliotekenes og arkivenes samfunnsmessige rolle. Emnene omhandler også studier av hvordan mennesker i dagens komplekse samfunn går fram for å finne kunnskap og informasjon de trenger i arbeid, utdanning og til fritid, og hva bibliotek og arkiv kan gjøre for å legge til rette for dette.

Tverrfaglige emner

Vitenskapelig kommunikasjon dekker utfordringer knyttet til dataforvaltning, informasjonspolitikk (open access og åpen vitenskap) og forskningsevaluering, inkludert bibliometri.

E-books er et tverrfaglig emne som omfatter problemstillinger knyttet til produksjon og lesing av e-bøker, samt til e-bøkenes historiske og kulturpolitiske forutsetninger.

Oppbygging

Mastergradsstudiet kan tas som heltids- eller deltidsstudium, og innledes med et obligatorisk kurs i vitenskapsteori og metode. De påfølgende semestre velger studenten fritt fire emner fra studiets emneportefølje. Studiet fullføres med en masteroppgave. Vi anmoder alle om å ta del i undervisningen selv om den ikke er obligatorisk. For ytterligere informasjon, se under overskriften Studiets innhold og oppbygning, samt emneoversikt (student.oslomet.no) for studiet.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått:

Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling
eller bachelorstudium med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innenfor masterstudiets fagområde(r).

Alle utdanninger innen