Fakta

Sted:
Kristiansand
Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

Sjekk nettsidene

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

Dette treårige bachelorstudiet har fokus på digital etterforskning, granskning og etterretning. Graden gir kunnskap om sikring og undersøkelser av digitale systemer, og dekker kjerneteori kombinert med et solid praktisk fundament, for å oppnå kompetansenivået som kreves i sikkerhetsroller i bransjen.

digital etterforskning

Studentene utvikler en grundig metodisk tilnærming til å sikre, analysere og etterforske digital kriminalitet, til håndtering av sikkerhetsbrudd for raskt å gjenvinne kontroll over en situasjon, og til å samle bevis på en profesjonell måte. Du vil også oppnå nødvendige ferdigheter rundt risikovurdering og sikring av digitale miljøer.

Graden gir mulighet for å jobbe enten i politi og etterretning, eller i datasikkerhet for små og store selskaper. På et åsted for en kriminiell handling, blir det din oppgave å rådføre politiets etterforskere hvordan de skal samle inn digitale enheter for videre analyse.

Identifisering av enkelte typer bevismateriell på et fysisk åsted, eksempelvis et våpen eller potensiell kilde for DNA, kan være forholdsvis enkelt. Identifisering av relevante kilder til digitale bevis derimot, er imidlertid en større utfordring. Dette skyldes at en rekke enheter kan motta og lagre informasjon som kan være relevant. Bevisanalysen er også mer komplisert, ettersom enheter som regel inneholder et bredt spekter av både bruker- og systemfiler. Du må vite hvor potensielle bevis kan befinne seg, og ha kompetanse til å gjenopprette informasjonen på en korrekt måte. Bevisanalyse krever at du som etterforsker bruker både undersøkende ferdigheter og verktøy for å sile gjennom enorme mengder med informasjon for å oppdage tegn på brukeraktivitet.

Studiet er tilgjengelig som klasseromsundervisning og via Nettstudier.

Studiets oppbygging

Første studieår fokuserer på innhenting av digitale bevis og sikring av informasjon som kan brukes i en etterforskning. Studentene utvikler grunnleggende forskningsferdigheter og evne til å verifisere informasjon. Vi introduserer de viktigste teknologiene som benyttes for å sikre datasystemer.

Andre studieår går mer i dybden på informasjon i datasystemer, mobiltelefoner og nettbrett. Vi utforsker filsystemer som brukes til lagring av data og andre områder av operativsystemene som inneholder registreringer av brukernes adferd, vitale tidsstempler og annen informasjon datamaskiner trenger under normal drift. Vi kan hente ut denne informasjonen fra case-eksempler, og bruke dette til å bygge tidslinjer av brukernes aktiviteter. Vi ser også på hvordan datasystemer og nettverk kan være svekket.

Det siste året av bachelorgraden er lagt opp til at du kan ta hovedfag i emner av din egen interesse, og å utforske hvordan avanserte etterforskningsutfordringer oppstår i nye teknologier, samt ta hovedfag i emner som data recovery, incident management og cryptography.

Avslutningsprosjektet åpner for å utforske nye systemer og programmer. Målet er å bli en kompetent og kunnskapsrik etterforsker i området av cybersikkerhet eller etterforskning av cyberkriminalitet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.
I tillegg kommer spesielt opptakskrav om Matematikk R1 eller S1 og S2. Annen dokumentert kunnskap eller utdanning kan godkjennes som likeverdig.

Opptaksinformasjon

Benytt vårt online søknadsskjema på www.noroff.no. Merk at det fra 2019 ikke vil være mulig å søke via Samordna Opptak.

Læringsutbytte

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

Knowledge:

 • To demonstrate knowledge of procedures and standards
 • To demonstrate an in-depth knowledge of Information Security and the students chosen specialisation
 • To be efficient, innovative, inquisitive security professionals
 • To understand what constitutes a security professional

Skills:

 • Interviewing skills and the ability to extract information
 • Apply a range of problem solving and investigating techniques, and to be able to interpret the solutions appropriately
 • Demonstrate at a practical level how to conduct forensic examinations of computer systems
 • Appropriate handling techniques for digital evidence
 • To be able to demonstrate excellent abstract analytical methods
 • To have awareness of the greater implications of their decisions and actions

General Competence:

 • Understand the importance of team-based, collaborative work
 • Is socially and ethically appropriate and contextually sensitive
 • Understand the skills required to be a security professional
 • To understand the computing professional’s legal and ethical responsibilities
 • To demonstrate good written & oral communication
 • To possess good project management skills
 • Apply a range of investigating and communication techniques, and to be able to appropriately interpret the solutions and communicate findings
 • To demonstrate skills as a reflective practitioner, with the ability to critically reflect on practice in order to develop professional skills

Videre studier

Etter denne utdanningen er du klar til å gå rett i jobb. Ønsker du likevel å studere videre, kan du søke på studier relatert til databehandling og informasjonssikkerhet på mastergradsnivå, og deretter på doktorgradsnivå ved norske eller internasjonale universiteter.

Karrieremuligheter

Kompetansen og ferdighetene fra dette bachelorstudiet er ettertraktet i det offentlige, politi og etterretning, og i industrielle organisasjoner. Den enorme veksten innen datateknologi skaper reelle trusler for både bedrifter og statlige kritiske infrastrukturer. De fleste store bedrifter som er avhengige av informasjonsteknologi, har behov for personer med kompetanse innen digital etterforskning. Denne bachelorgraden gir en unik kvalifisering for håndtering av utfordringer innen en rekke organisasjoner, enten som sikkerhetsekspert i et lite selskap, eller som et teammedlem i et stort multinasjonalt selskap.

Graden forbereder deg til arbeid innen sikkerhetsimplementering. Du vil kunne undersøke datalovbrudd og digital svindel, og fungere som sakkyndig i rettssaker og søksmål. Du vil også være i stand til å kritisk vurdere og redusere trusler mot digitale infrastrukturer.

Med bachelor i digital etterforskning kan du søke stillinger som informasjonssikkerhetssjef, informasjonssikkerhetsmedarbeider, datakriminalitetsetterforsker, og/eller eDiscovery-etterforsker.