Nøkkelinformasjon

Studiested

Nettkurs

Nivå

Vg3

Kostnader

19750

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Vil du bli byggdrifter? Ta fagbrev i byggdrifterfaget på NooA. Studiet består av følgende fem kurs: Internkontroll og kommunikasjon, Byggeteknikk med materialkunnskap, Varme og sanitæranlegg, Ventilasjon og elektriske anlegg og ENØK. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Byggdrifterfaget er et nettstudium på NooA videregående skole

 

 

 

 

Byggdrifterfaget utvikles i samarbeid med Fagakademiet. Det består av fem kurs og dekker teorien i Byggdrifterfaget etter læreplankode BDR3-01 med de to hovedområdene; Drift og vedlikehold og Bransjelære.

Kursene skal imøtekomme behovene for:

  1. Praksiskandidater: studenter som har mer enn fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (BDR3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven (BDR3001)
  2. Lærlinger: som har tatt Vg1, Bygg og anleggsteknikk og som fortsetter 3 år opplæring i bedrift og avslutter med den yrkesteoretiske eksamenen og fagprøven.

Veien til fagbrev kan være kortere enn du tror.

Læreplanen dekkes med følgende fem kurs:

Internkontroll og kommunikasjon handler blant annet om helse, miljø og sikkerhet (HMS ) på arbeidsplassen. Du blir kjent med aktuelle lover og forskrifter, samt hvilke tilsynsmyndigheter og etater som har ansvar i ulike saker. Avfallsbehandling gjennomgås som et eget tema i kurset. Det tar også for seg skriftlig kommunikasjon, med hovedvekt på rapporter og notater som er relevante for byggdriftere.

Byggeteknikk med materialkunnskap handler om ulike bygningskonstruksjoner, krav til materialer og planløsninger på viktige byggedetaljer. I Plan og bygningsloven (PBL), med tilhørende forskrifter, stilles det strenge krav til saksbehandling, både hos sentrale myndigheter og i de kommunale instansene. Lover og forskrifter knyttet til byggesaker er derfor en viktig del av dette kurset. Kurset tar for seg PBL og de viktigste forskriftene, TEK10 og SAK10 slik at du blir kjent med lovens og forskriftenes intensjon og hvem som er de ansvarlige myndigheter i byggeprosessen.

Varme og sanitæranlegg gir en innføring i sentralvarmeanlegg og varmesystemer. Det tar for seg drift av disse sytemene og hvilken betydning vedlikeholdet har for driftsøkonomi og komfort i bygningen. Kurset omfatter også sanitæranlegg i bygninger. Her vises det til lover og forskrifter knyttet til anleggene, og virkemåten til viktige komponenter som byggdriftere må beherske når de skal drifte og vedlikeholde anleggene.

Ventilasjon og elektriske anlegg gir et innblikk i prinsippene som ligger til grunn for ulike ventilasjonssystemer og hvordan de bør driftes og vedlikeholdes. Det gir også en innføring i elektrisitet og elektriske anlegg, samt tips og råd om hvordan du oppdager og forebygger feil ved anlegget. Du vil også bli kjent med aktuelle lover og forskrifter som stiller krav til den som skal arbeide på elektriske anlegg.

ENØK står for energiøkonomisering. Kurset handler om drift og vedlikehold av bygningstekniske og energikrevende anlegg i bygninger, med fokus på energiøkonomisering. Energiøkonomisering er her tolket som «sparing av energi, – uten at det går ut over komfort og trivsel. Dette kurset viser blant annet hvordan du kan redusere energibehovet til oppvarming, og dermed redusere driftskostnadene.

Opptaksinformasjon

Start når du vil og få tilgang til kursene i 365 dager.

Gjør som 4200 brukere i 40 land og registrer deg i NooAs læringsportal.

Kvalifikasjon/tittel

Byggdrifter