Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Fredrikstad
Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

48400

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

En høyaktuell utdanning

Tradisjonelle nettverksløsninger hvor serveren er plassert i foretakets serverrom (on-premise) er i ferd med å bli erstattet av skybaserte løsninger. Microsoft Azure og Office 365 fungerer sammen som én plattform der moderne foretak henter tjenester fra skyen. I arbeidsmarkedet er det et stort behov for nettverkspersonell som er oppdaterte på den nye teknologien. Utdanningen Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Office 365 fokuserer nettopp på dette.

Emner i studiet:

  • Introduksjon til skyen
  • Azure administrasjon
  • Design and implement Microsoft 365 services

 

Sky-administrasjon

Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Office 365 fokuserer på nettverksadministrasjon i et skybasert miljø, der servere og katalogtjenesten leveres via nettet. Utdanningen tar også for seg en hybrid løsning der den tradisjonelle "serverrom"-løsningen integreres med den skybaserte løsningen. 

Azure er Microsofts portal for skytjenester. Formålet med studiet er å gi studenten kompetanse til å være foretakets administrator av nettverkstjenester basert på skyteknologi innenfor Microsoft Azure og Office 365. Ved studiets slutt skal du kunne administrere, implementere og drifte Azure-løsninger og Office 365 løsninger på en trygg og effektiv måte.

Gjennom utdanningen fokuserer vi på at studenten opparbeider seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter på de nyeste teknologiske løsningene. Næringslivet etterspør oppdatert kompetanse innenfor skybaserte løsninger, og gjennom kombinasjonen av teoretiske gjennomganger og praktisk trening opparbeider du deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter i administrasjon av Micrsoft Azure og Office 365. Du blir også trent i teamarbeid, og skal kunne gjennomføre konstruktivt arbeid som del av et team.

 

Praktisk undervisning

Vi benytter varierte undervisningsformer, og du får jobbe med praktiske oppgaver og virkelighetsnære prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Jobbmulighetene etter fullført utdanning er mange og kvalifiserer for en rekke jobber som for eksempel nettverksadministrator, driftskonsulent, systemkonsulent eller systemansvarlig i små og mellomstore bedrifter. Studiet gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap.

En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for foretaket fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Undervisningsopplegg

Deltidsutdanningen har følgende organisering:

Klasseromsbasert deltidsutdanning: Undervisning en kveld per uke fra kl. 17:00 - 21:00 + hver ca. hver 4. lørdag fra kl. 09:00 til 15:00. 

Nettbasert deltidsutdanning med samlinger: Lærerstyrt undervisning en kveld per uke på skolens plattform fra kl. 17:00 til 21:00. I tillegg gjennomføres to fysiske helgesamlinger i Oslo hver semester (lørdag og søndag).

Opptakskrav

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut ifra realkompetansekravene for fagskoler.  Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du som minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av eventuell utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter.