Master i markedsføringsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Master i markedsføringsledelse gir deg dybdekunnskap om fremtidens forbrukere og forbereder deg på krevende lederutfordringer i arbeidslivet.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Master i markedsføringsledelse er forankret i selve kjernen i markedsføringsfaget og det som er markedsførerens unike bidrag i organisasjonen: forståelse av forbrukeren og markedet.

Studiet gir deg innsikt i hvordan forbrukertrender, markeder og samfunnet utvikler seg, og forståelse av hvordan du kan omsette denne innsikten i virkningsfull markedsføring.

En helhetlig forståelse sikres gjennom eksponering for fag som psykologi, antropologi, sosiologi, økonomi og historie. Sammen bidrar disse elementene til at du vil være godt rustet til å lede markedsføringsfunksjoner i næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet.

Hva lærer du?

Mastergradsstudentenes hverdag
Som mastergradsstudent vil du møte en annen studiehverdag enn den du har hatt som bachelorstudent. Du vil oppleve at det stilles høyere akademiske krav, og at arbeidsmengden øker. En mer krevende studiehverdag reflekterer at du som mastergradsstudent skal bli ekspert på ditt fagfelt.

Mens bachelorgraden la et solid og bredt grunnlag, er hensikten med mastergraden å gi deg en faglig fordypning på høyt faglig nivå. Dette krever mer av deg og din arbeidsinnsats, men vil samtidig forberede deg til lederposisjoner i fremtiden.

Praktiske caser fra anerkjente foredragsholdere
Underveis i studiet vil du møte flere av Norges mest anerkjente fageksperter og forskere. Praktiske oppgaver og casestudier er ofte hentet fra næringslivet, slik at du skal stå best mulig rustet for de utfordringer du senere vil møte i yrkeslivet. Solid markedsføringskunnskap, praktisk trening fra caseoppgaver og øvelser og innsikt i oppdatert forskning fra fagfeltet vil gi deg en utdanning som gjør deg klar for stillinger i ledende markedsføringsmiljøer.

Undervisningsopplegg

Master i markedsføringsledelse har få studenter i hver klasse. Dette gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere, men det krever også at samtlige studenter bidrar, er aktive og møter opp til forelesning.

Mye av læringen på et masterstudium oppnår man gjennom å utfordre seg selv og å bryne seg på sine medstudenter med ulike bakgrunner og erfaringer. Dette gjør studiet både spennende og krevende.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

  • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum 3,5 (mellom B og C)

I tillegg må du ha:

  • 7,5 studiepoeng i metodefag
  • 7,5 studiepoeng i økonomifag
  • og 15 studiepoeng i markedsføring.

Les mer om opptakskravene

Karrieremuligheter

En Master i markedsføringsledelse gir deg spisskompetanse i markedsføring og merkevareledelse.

Masterstudiet vektlegger i tillegg historisk innsikt og samfunnsforståelse – kunnskap som er avgjørende for at man skal forstå endringer i den globale økonomien og tilhørende utfordringer for markeder, produkter og tjenester. Dette gir deg en unik fagkombinasjon på høyt akademisk nivå.

Studiet gir deg praktiske ferdigheter og en akademisk spisskompetanse som gjør deg attraktiv for markedsavdelinger, kommunikasjonsavdelinger, mediehus og byråer, i så vel privat som offentlig sektor. Samtidig vil du etter mastergraden være kvalifisert for doktorgradsstudier innen markedsføring.

Dine analytiske evner vil også bli utviklet og forbedret gjennom caseløsninger, gruppearbeid og metodefag. Kombinert med vår dyrking av kritisk, selvstendig tenkning gir dette gode muligheter for en karriere innen ledelse, konsulentvirksomhet og andre analytiske stillinger.

En mastergradsutdanning er krevende, men etter endt utdanning vil du erfare en betydelig utvikling – både profesjonelt og personlig – som vil være av stor verdi i ditt kommende arbeidsliv.

Utveksling

I løpet av masterløpet ditt har du muligheten til å søke om utveksling i England.

Tilbys ved:

  • Høyskolen Kristiania Oslo

Lignende utdanninger