Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master i markedsføringsledelse gir deg dybdekunnskap om fremtidens forbrukere og forbereder deg på krevende lederutfordringer i arbeidslivet.

Denne utdanningen gir deg faglig tyngde og inngående innsikt i hvordan trender og teknologi endrer verdenen og markedene rundt oss. Studiet er forankret i det som er markedsførerens unike bidrag i organisasjonen – kunnskap om forbrukeren og markedet.

Gjennom praktiske oppgaver får du ferdighetene som gjør deg i stand til å omsette innsikt til virkningsfull markedsføring, der eksemplene i stor grad er hentet fra norske forhold.

Master i markedsføringsledelse kombinerer det siste fra forskningsfronten med dagsaktuelle problemstillinger fra næringslivet. Den unike kombinasjonen av faglig tyngde og praktisk relevans gjør deg godt rustet til å ta fatt på krevende lederutfordringer når du kommer ut i arbeidslivet.

Undervisningsopplegg

Som mastergradsstudent vil du møte en annen studiehverdag enn den du har hatt som bachelorstudent. Du vil oppleve at det stilles høyere akademiske krav, og at arbeidsmengden øker. En mer krevende studiehverdag reflekterer at du som mastergradsstudent skal bli ekspert på ditt fagfelt.

Mens bachelorgraden la et solid og bredt grunnlag, er hensikten med mastergraden å gi deg en faglig fordypning på høyt faglig nivå. Dette krever mer av deg og din arbeidsinnsats, men vil samtidig forberede deg til lederposisjoner i framtiden.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum 3,0 (C)

I tillegg må du ha;

 • 7,5 studiepoeng i metodefag
 • 7,5 studiepoeng i økonomifag
 • og 15 studiepoeng i markedsfag.

Læringsutbytte

Utdanningen gir deg spisskompetanse i markedsføring og merkevareledelse. Masterstudiet vektlegger i tillegg historisk innsikt og samfunnsforståelse – kunnskap som er avgjørende for at man skal forstå endringer i den globale økonomien og tilhørende utfordringer for markeder, produkter og tjenester.

Utdanningen er delt inn i tre hovedtemaer:

 • Metoder for innsikt
 • Forbruker- og markedskunnskap
 • Markedsføringsstrategier

Solid markedsføringskunnskap, praktisk trening fra caseoppgaver og øvelser og innsikt i oppdatert forskning fra fagfeltet vil gi deg en utdanning som gjør deg klar for stillinger i ledende markedsføringsmiljøer.

Underveis i studiet vil du også møte flere av Norges mest anerkjente fageksperter og forskere. Praktiske oppgaver og casestudier er ofte hentet fra næringslivet, slik at du skal stå best mulig rustet for de utfordringer du senere vil møte i yrkeslivet.

Karrieremuligheter

Studiet gir deg praktiske ferdigheter og en akademisk spisskompetanse som gjør deg attraktiv for markedsavdelinger, kommunikasjonsavdelinger, mediehus og byråer, i så vel privat som offentlig sektor. Samtidig vil du etter mastergraden være kvalifisert for doktorgradsstudier innen markedsføring.

Her er noen eksempler på stillinger tidligere studenter på Master i markedsføringsledelse har gått ut i:

 • Produktsjef, Mills
 • Advertising Operations Manager, Mindshare
 • Prosjektleder, Norsk Filmbyrå
 • Prosjektleder, TNS Gallup
 • Consultant, Capgemini
 • Insight Analyst, Insight One
 • Konsulent Shopper Marketing, Orkla
 • Digital Planner, MediaCom
 • Campaign Manager, Xaxis

Utveksling

På Master i markedsføringsledelse har du muligheten til å søke om utveksling hos følgende studiesteder i utlandet:

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Alle utdanninger innen