Bachelor i markedsføring og merkevareledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Hvorfor blir noen produkter mer attraktive enn andre? Hvilke metoder bruker de som bygger de mest kjente merkevarene? Hva er de grunnleggende psykologiske prosessene som gjør at merkevarer betyr så mye i vårt samfunn? Alt dette lærer du på Bachelor i markedsføring og merkevareledelse.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

En markedsførers oppgave er å skape relevante forskjeller mellom sine og konkurrentenes produkter. Når det blir stadig vanskeligere å utvikle nye produkter som er forskjellige fra dem som allerede er på markedet, stilles det tøffere krav til den som skal bygge merkevarer.

Norske bedrifter er derfor avhengige av folk med gode markedsføringskunnskaper for å kunne konkurrere med både nasjonale og internasjonale aktører. Også offentlige og frivillige organisasjoner har de senere årene innsett at de trenger ansatte med mer kompetanse innen markedsføring for at de skal kunne skape mer verdi både for sine kunder og for seg selv.

Hva lærer du?

Markedsføring overfor forbrukermarkedet
Vår bachelorgrad er spesielt rettet mot det vi kaller forbrukermarkedet. Med emner innen økonomi, psykologi, sosiologi, kultur og kommunikasjon vil du se hva merkevarer betyr for samfunnet, i ulike perspektiver. Du vil lære å forstå forbrukeres behov og få kunnskap om hva vi som forbrukere kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper, og ikke minst hvorfor vi kjøper det vi gjør. Du vil også lære om hvilke utfordringer man står overfor når man skal skape tilfredse og lojale kunder.

Studiet er utviklet i samråd med næringslivet og gir deg en systematisk gjennomgang av alle de viktige stegene i merkevarebygging. Det er bygget på en grunnstamme av fellesemner som næringslivet forventer – som blant annet Markedsføring, Forbrukeratferd,

Markedskommunikasjon og Produkt- og prisstrategi. Oppå dette har vi lagt til spennende emner som Merkevarebygging, Forbrukersosiologi og Strategi. Du vil oppleve at studiet er både innholdsrikt og variert.

Lær å utvikle attraktive merkevarer
Alle emnene i studieløpet skal gi deg kompetanse innen merkevareledelse, og du vil lære om alt fra valg av målgruppe og ønsket posisjon til hvordan man bygger kjennskap og kunnskap hos målgruppen, og hvordan man bruker kommunikasjon for å påvirke forbrukerne. Gjennom emner som Merkevarebygging og Strategi vil du også lære å bruke vanlige planleggingsverktøy innen markedsføringsledelse som står sentralt i all forretningsutvikling.

Dette vil gi deg den kompetansen du trenger til å angripe utfordringer på en mer strategisk og helhetlig måte. Etter endt utdanning skal du vite hva som kreves for at du skal kunne utvikle attraktive merkevarer, og også vite hvordan du kan påvirke andre aktører og samfunnet rundt deg.

Undervisningsopplegg

Internasjonale caser
Studiet gir en solid gjennomgang av markedsføringsfaget og knytter det til reelle caser fra norsk og internasjonalt næringsliv. På denne måten vil du lære å bruke teorier og modeller innen markedsføring, reklame og merkevarebygging på en praktisk måte. Slik får du tyngden og kompetansen som næringslivet etterlyser.

Våre forelesere har mange års erfaring med utvikling av norske merkevarer. Siden det er relativt små klasser, blir det lett å stille spørsmål og få en aktiv læringsprosess. Du vil også merke at foreleserne er tilgjengelige for å slå av en prat etter forelesningen for å hjelpe deg om du står fast.

Har du lyst til å jobbe tett på den strategiske agendaen i en bedrift – der beslutningene om hvor og hvordan man skal satse, tas? Da er Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse studiet for deg!

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/ svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Opptaksinformasjon

Vi har rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende.

Les mer om opptak

 

 

Videre studier

Med en Master i markedsføringsledelse (MSc) får du dybdekunnskap om fremtidens forbrukere og blir forberedt på å mestre krevende lederutfordringer i arbeidslivet.

Karrieremuligheter

Med en Bachelor i markedsføring og merkevareledelse vil du kunne jobbe i markedsavdelinger, reklame- og mediebyråer eller analysebedrifter med informasjon og samfunnskontakt, både for næringslivet, for kulturlivet og for frivillige organisasjoner.

Utveksling

I løpet av bachelorløpet ditt har du mulighet til å søke om utveksling i utlandet.

Tilbys ved:

  • Høyskolen Kristiania Bergen
  • Høyskolen Kristiania Oslo

Lignende utdanninger