Fakta

Lærested:
Sted:
Høyskolen Kristiania Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Er du lidenskapelig opptatt av ernæring, helse og kosthold? Ta et årsstudium i ernæring og helse.

Som mennesker har vi alle et forhold til mat. Hva vi spiser har betydning både for vår egen livskvalitet, og for kloden. I en verden preget av fedmeepidemi og overforbruk av mat på den ene siden og matmangel, sult og underernæring på den andre, utgjør ernæring et viktig og aktuelt fagfelt. For å løse disse globale utfordringene trenger vi personer med kunnskap og interesse for ernæring og helse.

Er du en av dem som vil lære mer om dette fagfeltet? En årsenhet i ernæring og helse gir deg grunnleggende kunnskaper om sammenhengen mellom ernæring, kosthold og helse, både generelt og hos enkeltindivider.

Årsenheten i ernæring og helse er relevant både for deg som vil fylle på med ekstra kunnskap eller fortsette med videre studier. Studiet passer også godt som tilleggsutdanning for deg som jobber med ernæringsrelaterte problemstillinger som:

 • Sykepleiere
 • Helsesøstre
 • Legemiddelkonsulenter
 • Fysioterapeuter

Studiet vil også være nyttig for deg som er personlig trener, kokk, journalist, barnehagelærer og lærer innen helsefag.

Undervisningsopplegg

Gjennom studiet vil du både jobbe selvstendig og i samarbeid med andre. Vi baserer undervisningen på læringsformer hvor du som student er aktiv, og er subjekt i din egen læringssituasjon.

Det legges opp til følgende læringsformer ved årsenhet i Ernæring og helse:

 • forelesninger/gruppeundervisning
 • studentaktiviserende læringsformer
 • problembasert gruppearbeid
 • ferdighetstrening
 • prosjektoppgaver/studentpresentasjoner/oppgaver – individuelle og i gruppe
 • medstudentrespons
 • selvstudium og eksamensforberedelser

Bortsett fra forelesninger er resten av læringsformene aktiviserende. Målet vårt er at du får en helhetlig forståelse av relevante problemstillinger og utfordringer. Undervisningsformene skal gjøre deg som student reflektert og kompetent. Gjennom studiet vil du vurderes gjennom Multiple Choice-eksamener, skriftlige individuelle eksamener og muntlige eksamener.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen

Læringsutbytte

Årsenheten i ernæring og helse gir deg en god forståelse av hvordan menneskekroppen fungerer. Du får en grunnleggende innføring i cellebiologi, muskelfysiologi, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, nyrene og fordøyelsessystemet. Du vil lære hvordan du setter sammen et sunt og næringsrikt kosthold som fremmer god helse.

Gjennom bruk av kostberegningsprogrammer vil du lære å beregne og vurdere om et kosthold er i tråd med gjeldende nasjonale kostholdsråd. Du vil lære om idrettsernæring og om ernæringsbehov for ulike grupper med spesielle behov, som gravide, ammende, barn og unge, eldre og ulike innvandrergrupper.

Gjennom studiet er du innom mange spennende temaer, som:

 • Kroppens mest sentrale organsystemer
 • Karbohydrater, proteiner, fett, alkohol og de viktigste vitaminene og mineralene
 • Næringsstoffenes fordøyelse, kilder og helseeffekter
 • Helsemyndighetenes kostholdsråd
 • Forebyggende og helsebringende kosthold
 • Betydningen av kostholdet for trening og prestasjon
 • Mattrygghet, matvarekunnskap og matforbruk
 • Etisk og bærekraftig mat

Hva vi spiser påvirker livskvaliteten, og maten vi velger kan enten fremme helsen eller øke risikoen for ernæringsrelaterte sykdommer. Gjennom årsenheten vil du lære om sykdommer som kan ramme kroppens viktigste organsystemer og hvordan disse kan forebygges og behandles. Du vil lære om hvordan man setter sammen et generelt sunt kosthold til ulike grupper, og mer spesifikke anbefalinger ved livsstilssykdommer, underernæring og fordøyelsesplager.

Helsemyndighetenes næringsstoffanbefalinger og kostråd er en sentral del av utdanningen. Det er viktig at grundig og god forskning legges til grunn for anbefalinger om kosthold. Du vil derfor lære om hvordan sammenhengen mellom kostholdet og helsen i befolkningen forskes på, som grunnlag for anbefalinger og for ernæringspolitiske beslutninger.

I tråd med den økende bevisstheten rundt bærekraft, vil du lære om hvordan kostholdet vårt kan være både helsefremmende og bærekraftig. Etisk matforbruk, matvarekunnskap og ernæringsepidemiologi utgjør også en viktig del av studiet. Du vil få en oversikt over hvordan kostholdet i Norge har utviklet seg over tid og om gjeldende ernæringspolitiske målsetninger. Mattrygghet, vegetarisk kosthold, pre- og probiotika, genmodifisert mat og økologisk mat er også relevante temaer.

Alle utdanninger innen