Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. januar 2023.

Om studiet

Dette studiet har fokus på tilpasset opplæring og ønsker mer kompetanse i spesialpedagogikk for å løse oppgaver knyttet til tilpasset opplæring for barn, unge og voksne i barnehage, skole eller institusjoner.

Studiet er et skole- og barnehagerelatert studium og bygger på den spesialpedagogiske fagkunnskapen som er i en lærerutdanning. Studiet har en profesjonsorientert profil, som ivaretar de etiske forpliktelsene til læreren og gir forståelse for ideologiske og politiske perspektiv. Studiet gir også kunnskap knyttet til spesialpedagogiske arbeidsmetoder.

Studiet er et deltidsstudium og består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 1 på høsten fokuserer på lærevansker i et individperspektiv, mens emne 2 på våren fokuserer på spesialpedagogiske arbeidsmåter.

Studiet går på deltid og har obligatorisk undervisning på studiested Hamar en dag ca. hver annen uke. Datoene finner du i boksen praktisk informasjon.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen pedagogikk. Lærerutdanning (inkludert PPU og barnehagelærer/ førskolelærer) og barnevernspedagogutdanning godkjennes også.

Les mer om søknad og opptak

Kvalifikasjon/tittel

Spesialpedagogikk

Alle utdanninger innen