Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

28. februar 2024.

Om studiet

Ønsker du en faglig fordypning for å kunne jobbe med psykisk helse? Deltidsstudiet er rettet mot helse- og sosialarbeidere som vil ha praktisk kompetanse.

Studiet gir teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid, samt innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og sykdom.

Teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges for å ivareta studiets erfaringsbaserte karakter. Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning på 180 stp som gir yrkestittel sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Søkere med bachelorgrad innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag eller 3-årig politiutdanning, samt 1 års relevant arbeidspraksis etter endt grunnutdanning er også kvalifisert til opptak.

Søkere med videreutdanning på 60stp i psykisk helsearbeid, rus, eldreomsorg, samt rehabilitering, samhandling og ledelse eller tilsvarende videreutdanninger kan søke direkte til 3.året av utdannelsen og få godskrevet videreutdannelsen som de 60 første studiepoengene av graden. Søkerkoden for dette er 3454. Informasjon om Master i psykisk helse 3. og 4. år finner du her.

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

I søknaden din må du laste opp dokumentasjon på praksis, arbeidsattest eller tjenestebevis som viser stillingsprosent eller antall timer, samt fra og eventuelt -til dato. Deltidsstillinger blir regnet om til heltid av opptakskontoret.

Studiet krever følgende attester: medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Videre studier

Mastergrad kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå.

Utveksling

Ønsker du å få et innblikk i hvordan man jobber med psykiatri i andre land og hvordan de bruker de ressursene de har? Hva med å ta praksis i utlandet?

I løpet av dette studiet har du mulighet til å ta seks ukers praksis i andre semester hos en av høgskolens samarbeidspartnere.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helse i et livsløpsperspektiv