Master i næringsrettet bioteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Om studiet

Bioteknologi handler om bruk av levende organismer –
planteceller, dyreceller og mikroorganismer – og biomolekyler
fra disse, for å lage nye produkter og tjenester.
Bioteknologien danner grunnlag for en framtidig bioøkonomi
basert på bærekraft med hensyn til matproduksjon, helse og
miljø.

I vårt masterprogram kan du velge mellom to ulike
spesialiseringer:

  • Eksperimentell bioteknologi
  • Kommersialisering av bioteknologi

Studenter i begge spesialiseringer tar emner som dekker både
våre eksperimentelle hovedinteresser og kommersialisering av
bioteknologi. Studenter som uteksamineres fra vårt program
har dermed en solid, tverrfaglig bakgrunn for å arbeide med
bioteknologiske problemstillinger.

Eksperimentell bioteknologi

For studenter med spesialisering innen eksperimentell
bioteknologi ligger derfor fokus på følgende:

Kommersialisering av bioteknologi

I spesialiseringen i kommersialisering av bioteknologi
fokuseres det på hvordan bioteknologiske ideer og
oppfinnelser ledes fra laboratoriene til markedet, med vekt
på ulike faktorer som støtter og regulerer denne prosessen.
Dette inkluderer temaer som økonomi og forretningsmodeller,
kommersialisering, innovasjon, immaterielle rettigheter og
lovgivning.

 

Tilbys ved:

  • Hamar