Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

Vil du bidra til smarte og bærekraftige løsninger? Det kan være innen biomasse til drivstoff, celler til diagnostikk eller økt matproduksjon. Dette og løsninger til bedriftsmarkedet lærer du om på dette studiet

Bioteknologi handler om bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – og biomolekyler fra disse, for å lage nye produkter og tjenester. Bioteknologien danner grunnlag for en framtidig bioøkonomi basert på bærekraft med hensyn til matproduksjon, helse og miljø.

I vårt masterprogram kan du velge mellom to ulike spesialiseringer:

  • Eksperimentell bioteknologi
  • Kommersialisering av bioteknologi (tilbys ikke høsten 2023)

Studenter i begge spesialiseringer tar emner som dekker både våre eksperimentelle hovedinteresser og kommersialisering av bioteknologi. Studenter som uteksamineres fra vårt program har dermed en solid, tverrfaglig bakgrunn for å arbeide med bioteknologiske problemstillinger.

Eksperimentell bioteknologi

For studenter med spesialisering innen eksperimentell bioteknologi rettes oppmerksomheten mot følgende:

  • Celle- og reproduksjonsbioteknologi
  • Molekylær- og funksjonell genetikk/genomikk
  • Bioinformatikk & Bio-oppdagelse
Kommersialisering av bioteknologi (tilbys ikke høsten 2023)

I spesialiseringen i kommersialisering av bioteknologi rettes oppmerksomheten mot hvordan bioteknologiske ideer og oppfinnelser ledes fra laboratoriene til markedet, med vekt på ulike faktorer som støtter og regulerer denne prosessen. Dette inkluderer temaer som økonomi og forretningsmodeller, kommersialisering, innovasjon, immaterielle rettigheter og lovgivning

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for søkere innenfor EU/EØS

1. februar er søknadsfristen for søkere utenfor EU/EØS

Søknadsportalen åpner 1. desember for søkere utenfor EU/EØS

For søkere innenfor EU/EØS åpner søknadsportalen 1. februar

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er en Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. For begge spesialiseringer er det krav om at utdanningen omfatter:

  • Tilsvarende minst 80 studiepoeng i naturvitenskap og matematikk, med solid forankring i kjemi og biologi. Fag i biokjemi må være inkludert, med minimumskarakter C.

  • Minimum gjennomsnittskarakter D for de 80 studiepoengene.

For eksperimentell bioteknologi:

  • Kurs i molekylærbiologi med minimumskarakteren C

Studenter som mangler molekylærbiologi, kan kvalifisere seg til oppgavearbeid i molekylærbiologi ved å ta molekylærbiologi på bachelornivå ved Høgskolen i Innlandet.

Engelsk språkkrav

Søkere må dokumentere sine ferdigheter i engelsk på et visst nivå.

Engelskravet gjelder for alle unntatt søkere som er hjemmehørende i Storbritannia, Canada, Irland, New Zealand, Australia eller de nordiske landene, som ikke trenger å dokumentere språkkunnskaper.

Du finner liste over godkjente kurs og krav til resultater her.

Kvalifikasjon/tittel

Master i næringsrettet bioteknologi

Alle utdanninger innen