Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Vil du i fremtiden legge til rette for organisert fysisk aktivitet blant barn og unge? Studiet passer for deg som vil styrke elever og utøveres livskvalitet gjennom idrett og kroppsøving.

Dette er studiet for deg som vil bidra til helhetlig utvikling og læring for elever og utøvere i kroppsøving og idrett, på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Etter fullført grad har du kompetanse til å tilrettelegge for læring og utvikling innen kroppsøving og idrett.

Studiet har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på idrett og kroppsøving. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til fysisk aktivitet som bidrar til elever og utøveres fysiske, psykiske og sosiale robusthet og livskvalitet.

Det overordnede målet med master i kroppsøving og idrett er å utdanne høyt kvalifiserte kandidater med evne til kritisk refleksjon.

I flere meldinger til Stortinget har ulike regjeringer lagt vekt på betydningen av fysisk aktivitet gjennom hele livsløpet. Grunnlaget for en fysisk aktiv livsstil legges i barne- og ungdomsårene, og kroppsøvingsfaget og idretten er i den sammenheng de arenaene hvor flest barn og unge i Norge møter organisert fysisk aktivitet og læring.

I styringsdokumenter for både kroppsøvingsfaget og idretten fokuseres det på at elever og utøveres utvikling og læring oppnås gjennom erfaring, opplevelse, mestring og samarbeid i fysisk aktivitet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen kroppsøving, idrett eller folkehelse.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les om poengberegning her

Videre studier

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

For studenter uten lærerkompetanse gir studiet lektorkompetanse om de i tillegg tar praktisk pedagogisk utdanning.

Utveksling

Som student kan du ta et til to semestre som utvekslingsstudent i tredje og/eller fjerde semester.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Internasjonalisering er en viktig del av en masterutdanning. Undervisningen i studiet vil i de fleste emner skje på norsk eller andre skandinaviske språk, men mye av pensumlitteraturen er engelskspråklig og hentet fra internasjonale tidsskrifter. Enkelte emner eller deler av emner vil undervises på engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i kroppsøving og idrett

Alle utdanninger innen