Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Samlingsbasert, nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Denne nett- og samlingsbaserte videreutdanningen gir deg som har tilknytning til vann- og avløpsbransjen i Norge kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering.

Om deltidsstudiet

Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen er utviklet og i samarbeid med Norsk Vann, Drammen kommune vann og avløp og Nedre Romerike vann og avløpsselskap

Studiet er et påbyggingsstudium til Beredskap- og krisehåndtering i vannbransjen, og beregnet for deg som har tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp.

Studiet skal gi kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge.

Studiet omfatter blant annet operativ psykologi, beredskapsledelse, etiske spørsmål, og utfordringer knyttet til samhandling mellom infrastruktur og sektorer av relevans for vannforsyningen. I likhet med grunnstudiet vil studiet vil være spesielt fokusert på organisasjon, ledelse og administrative utfordringer, og i mindre grad teknikk.

Studiet er skreddersydd for ansatte i VA-bransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige, og ansatte med ansvar for rådgivning eller beredskap på overordnet nivå i kommunene.

Vi tar forbehold om nok deltakere for at studiet kan tilbys.

Innhold:

Studiet består av emnet Krise- og beredskapsledelse i første semester og emnet Krisehåndtering i komplekse organisasjoner i andre semester.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet, og minst to års arbeidserfaring.

I tillegg må du ha tatt grunnutdanningen Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen eller tilsvarende.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Trykk på knapp "Søk studiet", logg inn, velg"Betaling og oppdrag", velg "Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2024", velg dette studiet fra liste.

Videre studier

Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen