Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: TVTEK
Poenggrenser 2022:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209264

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du utdanning i tekniske fagfunksjoner for film og TV-produksjon? På TV-skolen får du kunnskap og oppdaterte ferdigheter for fremtidens mediebransje

Bachelorprogrammet i TV-teknikk er en treårig utdanning i tekniske-kreative fagfunksjoner i profesjonell TV- og dokumentarproduksjon. Studentene kombinerer kreativt talent, tekniske ferdigheter og en nysgjerrighet på verden rundt seg til å skape audiovisuelle produksjoner for TV, sosiale medier og andre visningsplattformer.

Studieprogrammet gir opptak til to fordypninger, enten TV- og dokumentarproduksjon eller flerkamera TV-produksjon. Studiet gir både flerfunksjonell kompetanse og spesialiseringsmuligheter innenfor bestemte fagfunksjoner. Studenter med fordypning i TV- og dokumentarproduksjon tilbys spesialisering innenfor enten foto, klipp, lyd eller postproduksjon.

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå samt opptaksprøve for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Innen 20. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-teknikk (209 264):

  1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, inkludert lenker til relevante arbeider (produksjoner/stillbilder mm.)
  2. Relevante attester.
  3. 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp/postproduksjon (TV -og dokumentarproduksjon) eller flerkamerateknikk.

CV, presentasjon og eventuelle attester danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Intervju/opptaksprøve gjennomføres normalt i månedsskiftet mai/juni.

Du laster opp dokumentasjon i søknaden til Samordna opptak.

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve.

Videre studier

Bachelor i TV-teknikk kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i TV- teknikk

Alle utdanninger innen