Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: TVTEK
Poenggrenser 2023:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209264

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Ønsker du utdanning i tekniske fagfunksjoner for film og TV-produksjon? På TV-skolen får du kunnskap og oppdaterte ferdigheter for fremtidens mediebransje

Bachelorprogrammet i TV-teknikk er en treårig utdanning i tekniske-kreative fagfunksjoner i profesjonell TV- og dokumentarproduksjon. Studentene kombinerer kreativt talent, tekniske ferdigheter og en nysgjerrighet på verden rundt seg til å skape audiovisuelle produksjoner for TV, sosiale medier og andre visningsplattformer.

Studieprogrammet gir opptak til to fordypninger, enten TV- og dokumentarproduksjon eller flerkamera TV-produksjon. Studiet gir både flerfunksjonell kompetanse og spesialiseringsmuligheter innenfor bestemte fagfunksjoner. Studenter med fordypning i TV- og dokumentarproduksjon tilbys spesialisering innenfor enten foto, klipp, lyd eller postproduksjon.

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Les mer om TV-skolen her

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og opptaksprøve.

Opptaksprøve

Studiet har opptaksprøve.

Les mer om opptaksprøven her.

Videre studier

Bachelor i TV-teknikk kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i TV- teknikk

Alle utdanninger innen