Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 50.40 (ordinær)
Studieplasser: 85
Søknadskode (SO): 209404

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Bli regnskapsfører med en fleksibel bachelorutdanning på nett. Studiet er yrkesrettet, og du kan jobbe som regnskapsfører i økonomi- og administrasjonsavdelinger, som økonomirådgiver eller controller. Studiet er nettbasert, og kan tas på heltid eller deltid.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning, samt god kompetanse innen andre økonomiske og administrative områder. Studiet er nettbasert, og du kan velge om du vil studere på heltid eller deltid. Nettstudiet er lagt opp for deg som trenger eller ønsker fleksibilitet. Dette er primært studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på studiested.

Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap. Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for å gjøre studiet relevant, men også får å gjøre deg som student relevant og attraktiv i arbeidsmarkedet. De fleste av våre forelesere jobber eller har jobbet med regnskap og revisjon og deler av sin teoretiske kunnskap og praktiske erfaring. Vi benytter også gjesteforelesere fra næringslivet, og har et nært samarbeid med bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Har du fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, med studieplan fra 2012 eller senere, kan få innpasset emnene fra årsstudiet i Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: 50,4
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til:

Kombinasjonen av Bachelor i regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjonener kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakternivå ved opptak til masterutdanning.

Utveksling

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Kravene som stilles til studiet gjennom "Anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører" gjør at det er begrenset mulighet for utveksling i studiet.

Du kan derimot integrere et utenlandsopphold i tredje semester med noe ekstra tilrettelegging. En forutsetning for å kunne fra på utveksling er at du på forhånd har bestått eksamener tilsvarende minst 60 studiepoeng. Emner fra utvekslingsopphold må kunne innpasses for emner i studiet, slik at kravene i rammeplanen oppfylles.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning - nettbasert

Alle utdanninger innen