Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 52.00 (ordinær)
Studieplasser: 85
Søknadskode (SO): 209404

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

19. januar 2024.

Om studiet

Bli regnskapsfører med bachelorutdanning på nett! Studiet er yrkesrettet og du kan få jobb som regnskapsfører i økonomi- og administrasjonsavdelinger, økonomirådgiver eller controller. Studiet er nettbasert og kan tas på heltid eller deltid.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning, samt god kompetanse innen andre økonomiske og administrative områder.

Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap. Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for å gjøre studiet relevant, men også for å gjøre deg som student relevant og attraktiv i arbeidsmarkedet. De fleste av våre forelesere jobber eller har jobbet med regnskap og revisjon, og vil dele sin teoretiske kunnskap og praktiske erfaring. Vi benytter også gjesteforelesere fra næringslivet, og har et nært samarbeid med bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Studiets innhold bygger på anbefalt plan for «Bachelor i økonomi og administrasjon – spesialisering regnskapsfører» vedtatt av UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) 22.06.2023.

Fullført Bachelor i regnskap og økonomirådgivning oppfyller utdanningskravet til statsautorisert regnskapsfører.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Heltid eller deltid

Studiet lyses ut i samordna opptak kun som deltidsstudium, men det er også mulig å ta studiet på heltid.

I forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart, vil du få valg om du ønsker å ta studiet på deltid eller heltid. Valget er ikke bindende og vil kunne endres igjen.

Heltid- og deltidsstudenter følger samme nettbaserte undervisning, men en deltidsstudent tar 15 studiepoeng per semester og en heltidsstudent tar 30 studiepoeng per semester. Se studiemodell for deltid og heltid ved å gå inn på studieplanen

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 52,0
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til:

Kombinasjonen Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Master i økonomi og ledelse gir grunnlag for sidetittelen Siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på at ulike utdanningsinstitusjoner kan stille spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakternivå ved opptak til masterutdanning.

Utveksling

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Kravene som stilles til studiet gjennom "Anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – spesialisering regnskapsfører" gjør at det er begrenset mulighet for utveksling i studiet.

Du kan derimot integrere et utenlandsopphold i tredje semester (for heltidsstudenter) med noe ekstra tilrettelegging. En forutsetning for å kunne ta et slikt opphold er at studenten på forhånd har bestått eksamener tilsvarende minst 60 studiepoeng. Emner fra utvekslingsopphold må kunne innpasses for emner i studiet, slik at kravene i rammeplanen oppfylles.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning - nettbasert

Alle utdanninger innen