Fakta

Sted:
Desentralisert - Kongsvinger
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 209215

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Et deltidsstudium for deg som ønsker mer kunnskap om ledelse, forvaltningsøkonomi og stats- og kommunalkunnskap. Studiet gir deg en grundig innføring i det politiske systemet.

I dag er behovet for formell lederutdanning i offentlig virksomhet stort, og det er viktig for alle offentlige virksomheter med tverrfaglig kompetanseheving innen økonomi og organisasjons- og ledelsesfag. Dette med sikte på på kunne gi tjenestetilbudet høy kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Deltidsstudiet i offentlig styring, ledelse og økonomi er et utdanningstilbud for medarbeidere i offentlig sektor som er i, eller som ønsker å kvalifisere seg til, lederstillinger i det offentlige. Du vil møte engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis.

Studiet er tilrettelagt for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb, og passer også godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere som leder i offentlig sektor.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført halvårsstudium i kunnskapsledelse utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. Du vil da får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Alle utdanninger innen