Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Trukket (primær)
  • Trukket (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 209185

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Vil du jobbe med tilrettelegging av idrett og fysisk aktivitet for barn og unge? Studiet gir deg innsikt i hvordan trening påvirker mennesker, og åpner dørene for mange beslektede studier.

Studiet gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap om det å være i fysisk aktivitet, og passer for deg som liker å være fysisk aktiv og som kan tenke deg en utdanning innenfor fagområdet.

Det er stor variasjon i fagsammensetning og tett kobling mellom teori og praksis. Svømming, ballaktiviteter, orientering, ski og skøyter er aktivitetsformer som blir vektlagt. I tillegg vil du som student få kjennskap til andre idrettsaktiviteter. Innen de teoretiske emnene vektlegges treningslære, fysiologi, ernæring, bevegelseslæring, pedagogikk og folkehelse.

Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan ulike bevegelsesløsninger og trening påvirker mennesker, og hvordan du kan tilrettelegge for fysisk aktivitet. Du lærer også om samfunnsmessige forhold knyttet til idrett og annen fysisk aktivitet.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Attester

Du får informasjon om krav til hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrense 2022

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året i bachelor i idrettsvitenskap, bachelor i folkehelsearbeid eller bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen.

For innpass andre året i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan årsstudium idrett gi grunnlag for opptak gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Hvis du har veiledet og vurdert praksis fra årsstudiet, kan du bruke det som ett år i en fri bachelorgrad, eller i kombinasjon med andre studier.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i idrett - Elverum

Alle utdanninger innen