Fakta

Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

2. februar 2024.

Om studiet

I et samfunn som desperat trenger arenaer for politisk, religiøs, kulturell og mellommenneskelig dialog, trengs det også reflekterte konflikt- og dialogarbeidere.

Halvårsenheten i konflikttransformasjon (30 stp/ECTS) skal først og fremst gi studenter inspirasjon og evne til å jobbe aktivt med problemstillinger knyttet til konflikter på ulike nivåer i det lokale og globale samfunnet. Ved å etablere en dypere forståelse for dynamikken i konflikter, ønsker vi gjennom studiet å utruste studentene til å utforske eskalering og de-eskalering av konflikter i lys av teori og praksis. Vi har som mål å bygge faglig bro mellom de ulike konfliktnivåene, fra interpersonlige til gruppe- og internasjonale konflikter. Gjennom sosial innovasjon er det mulig å bidra til å skape større forståelse og bygge ned barrierer i samfunn hvor konfliktnivået øker.

Alle utdanninger innen