Fakta

Sted:
Høyskolen for Ledelse og Teologi - Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Bachelor i teologi og ledelse ved HLT er et praksisnært studium.

Studiehverdagen på HLT er lagt opp slik at du som student, avhengig av din studieplan, er inne på skolen 2-3 dager ca annenhver uke. 

Fulltidsstudier:
Den vanligste måten å ta studier på HLT er fulltid. Da følger du et normalt studieløp med 30 studie- poeng pr semester og følger alle undervisning som normalt.

Deltidsstudier:
Studier på HLT kan også tas på deltid. Det vil si at du reduserer antall fag pr semester, og løpet for å fullføre en bachelorgrad vil da øke til mer enn 3 år. Dette reguleres i utdanningsplanen til hver enkelt student og du kan justere tempoet underveis.

Redusert undervisning:
Om du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.