Fakta

Sted:
Høyskolen for Ledelse og Teologi - Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Studiets hovedmålsetning er å gi en innføring i religion og samfunn.

Studiet vil gi studenten kunnskap om de klassiske verdensreligionene, bibelsk og global historie, etiske tilnærmingsmåter, sentrale temaer innen sosiologi, sosialantropologi, global rettferdighet, norsk og internasjonal samfunnsutvikling, samt politisk ideologi og filosofi. 

Fulltidsstudier:
Den vanligste måten å ta studier på HLT er fulltid. Da følger du et normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester og følger alle undervisning som normalt.

Deltidsstudier:
Studier på HLT kan også tas på deltid. Det vil si at du reduserer antall fag pr semester, og løpet for å fullføre en bachelorgrad vil da øke til mer enn 3 år. Dette reguleres i utdanningsplanen til hver enkelt student og du kan justere tempoet underveis.