Samfunn og utviklingsarbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsenhet og kortere

Organisering

 • Nettstudium
 • Nettstøttet
 • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. mai 2020

Studiepoeng

60

Kostnader

46 000

Semester

2

Om studiet

Faget Samfunn og utviklingsarbeid handlar om:

 • relasjoner og nettverk
 • lokalsamfunnsutvikling (nasjonalt og internasjonalt)
 • Det å skapa og endra
 • kommunikasjon og samarbeid
 • akademisk tenking/metode
 • prosjektleiing og -utvikling
 • maktstyring (empowerment)

Teori og praksis

Det er eit tverrfagleg studium der vi nærmar oss utviklingsfeltet gjennom teori frå pedagogikk, geografi, sosialantropologi, sosiologi og filosofi. Kurset gjev ei grunnleggjande forståing av lokalsamfunnet som ramme og utgangspunkt for handling/entreprenørskap. Nettverks- og relasjonsbygging er vektlagt. 

Kurset gjev ei brei innføring i akademisk tenking/metode og det å ta i bruk forskingsbasert kunnskap i prosjektutvikling. Det vil bli nytta mange døme, både nasjonale og internasjonale.

Arbeidsmåtar

I tillegg til førelesing og litteraturstudiar legg ein vekt på studentaktivitet som øvingar, oppgåver, gruppeoppgåver og felt-/prosjektarbeid.

Studiets oppbygging

Emneinndeling

Modul I:

 • Innføring akademisk tenking og metode : 15 stp
 • Introduksjon til utviklingsarbeid I: 15 stp

Modul II:

 • Prosjektutvikling: 15 stp
 • Introduksjon til utviklingsarbeid II: 15 stp