Spesialpedagogikk 1 - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Alle elever i grunnopplæringen har rett til tilpasset opplæring. Studiet gir deg grunnlag for å legge til rette for en likeverdig opplæring for elever og lærlinger med særskilte behov.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Som student i spesialpedagogikk vil du bevisstgjøre deg og videreutvikle dine holdninger til lærevansker, læringssituasjoner, opplæring og betingelser for dette. Du vil øke din handlingskompetanse i forebyggende og tiltaksorientert spesialpedagogisk arbeid. Samtidig vil du utvikle evne til kritisk tenkning og vurdering og refleksjon over egen praksis.

Undervisningen foregår vanligvis kl. 09.00-15.00.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende bachelorutdanning (f.eks. vernepleier, barnevernspedagog, sosionom).

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller

Lignende utdanninger