Skolerettet utdanningsvitenskap - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Masterstudiet i skolerettet utdanningsvitenskap er rettet mot grunnopplæringen og skal styrke faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse for arbeid i skolen. Du kan velge fordypning i skolefag (engelsk, kroppsøving, matematikk,musikk, naturfag, norsk, RLE, samfunnsfag), profesjonspedagogikk, spesialpedagogikk, begynneropplæring eller utdanningsledelse.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studiet skal gi faglig, fagdidaktisk, didaktisk og forskningsmessig utbytte av læring innen skolerettet utdanningsvitenskap med relevans for grunnopplæring, definert for områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Sentrale målgrupper er studenter med minst treårig lærerutdanning for grunnskolen og lærere og studenter med minst treårig utdanning som vil spesialisere seg for skolefaglig eller pedagogisk arbeid i grunnopplæringen. Studiet er også åpent for andre kvalifiserte som har interesse for slike fordypninger.

Igangsetting av fordypningsfagene forutsetter tilstrekkelig antall søkere. Se programplanen for mer informasjon.

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Minst treårig allmennlærerutdanning/ bachelorgrad innenfor grunnskolerettet lærerutdanning eller tilsvarende med en fordypning på samlet minst 60 studiepoeng i et obligatorisk grunnskolefag eller i pedagogikk. Det kreves dokumentert at fagdidaktikk inngår.

For fagfordypning utdanningsledelse må søker ha godkjent lærerutdanning.

Det er et minstekrav til karaktersnitt.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet