Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet favoritt ikon

Universitet og høgskole
Mål for studiet er å gjøre lærere i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn. I så vel språklige som litterære emner, vil Norsk 2 integrere et andrespråksperspektiv og et interkulturelt perspektiv. Samlingene vil mest sannsynlig foregå på torsdager og fredager.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet utdyper arbeidet med elevers forståelse av og produksjon av muntlige tekster, sammensatte tekster og skriftlige tekster, fortrinnsvis på ungdomstrinnet. En viktig side ved studiet er at det integrerer andrespråksperspektivet i arbeidet med disse emnene, samtidig som tilpassa opplæring på mer generelt grunnlag også tematiseres.

Videreutvikling av lese- og skriveferdigheter og av muntlige ferdigheter er sentralt. I arbeidet med å tolke og produsere tekster blir retorikk vektlagt som overtalelsesstrategi og som dannelsesarv, som oppskrift for tekstproduksjon og som analyseverktøy.

Kunnskap om tidligere tiders språk og tekster gir faglig tyngde til å vurdere samtidas muntlige, skriftlige og digitale uttrykksformer. Disse målene er nedfelt i emner som retorikk, språkutvikling og språkvariasjon, flerspråklighet, eldre litteratur, samtidslitteratur ¿ både skjønnlitteratur, sammensatte tekster og sakprosasjangrer som essay, biografi og film.

Samtidig som studiet skal gi deltakerne økt faglig dybde i norskfaglige emner, stilles det hele tida spørsmål om et emnes relevans for elevene og om hvilke tilnærminger som er hensiktsmessige for arbeid med ulike emner i klasserommet.

Merk at det mest sannsynlig vil bli endringer i pensumlista.

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning. Innklusive eller i tillegg, kreves 30 studiepoeng i norsk fra allmennlærerutdanningen eller tilsvarende.

 

Studenter som får tilbud om studieplass, må være i arbeid som lærer.

Karrieremuligheter

Norsk 2 er nettbasert og går over ett år. Det består av to emnerer à 15 studiepoeng med jevnlige innleveringer av arbeidskrav og avsluttende eksamen i hvert emne.

Begge moduler består av tre samlinger, hver på to dager, til sammen seks hele undervisningsdager, tre med litterær og tre med språklig hovedinnretning.

En sentral del av arbeidet vil være knyttet til egen undervisningspraksis/egne praksiserfaringer. Studentene arbeider med didaktiske oppgaver til fagstoffet mellom samlingene. Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet.

I de ulike oppgavene deltakerne skriver underveis i studiet er det et krav at det reflekteres så vel faglig som fagdidaktisk.

Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av IKT (bruk av fronter, internett) for dem som ikke har dette som integrert del av sitt arbeid i skolen. Studentene blir kjent med bruk av lydklipp i elektroniske presentasjoner gjennom for eksempel undervisning i dialektkunnskap, og IKT-fagpersoner knytta til Norsk 2-studiet kan også instruere om bruk av elektroniske tavler, produksjon av photo-story, wiki.

Bokmål og nynorsk skal være likt representert.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet