Naturfag 1 for trinn 5-10 - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet tar sikte på å utdanne lærere som skal kunne undervise naturfag som et helhetlig fag, tilpasset alle elever på 5.–10. trinn. Studiet er for lærere som har færre enn 30 studiepoeng i faget. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

1. mars 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet gir formell kompetanse, samtidig som det gir et godt faglig grunnlag for arbeidet i klasserommet. Naturfag 1 for 5.-10. trinn henter sine kunnskaper fra biologi, fysikk, kjemi, geofag, teknologi og naturfagdidaktikk. Studiet tar sikte på å utdanne lærere som skal kunne undervise naturfag som et helhetlig fag, tilpasset alle elever på 5.-10. trinn.

Naturfag er både et teoretisk og et praktisk fag, og gjennom studiet skal studenten skaffe seg erfaring med varierte arbeidsformer. En grunnskolelærer skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer, og studenten skal derfor også gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om elevers naturfagforståelse.

Tilpasset opplæring, vurdering og didaktisk bruk av IT i faget vil være en integrert del av studiet.

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet