Naturfag for trinn 5-10 - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Kurset bygger på forkunnskaper i naturfag fra grunnskolen og Vg1. Det inkluderer fagområdene biologi, kjemi, fysikk og geofag. Studiet vektlegger både den teoretiske og praktiske siden ved naturfagene. Kurset er profesjonsnært i arbeidsformer og arbeidskrav.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet omhandler planeten jorda – med et blikk på geologisk og biologisk utvikling, jordas plass i universet, vær og klima, økosystemer, miljøutfordringer og fysiske og kjemiske prosesser som foregår på jorda. Vi ser nærmere på levende organismer – og går spesielt inn i menneskets fysiologi og hva som foregår i levende celler. Videre går vi inn på hverdagskjemi, fysiske fenomener og teknologi i skolen. Det hele bindes sammen med et fokus på det å bli en dyktig og reflektert naturfaglærer med mye kunnskap om naturfag i skole og samfunn.

Undervisning

4 økter á tre timer fordelt på 4 undervisningsdager per uke. Obligatoriske ekskursjonsdager. Heltidsstudium.

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet