Medier og kommunikasjon - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir mulighet til arbeid innen informasjonsbransjen eller med ulike former for produksjon av tekst, lyd, foto, video og film for ulike medier.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i medier og kommunikasjon er et tverrfaglig studium som omfatter teoretiske, analytiske og praktisk-estetiske tilnærmingsmåter til emnet medier og kommunikasjon. Studiet gir en bred og allmenn innføring i kulturelle, sosiale, estetiske og politiske aspekter ved mediene, med særlig vekt på å utvikle kritisk refleksjon og mediepedagogisk basiskompetanse.

Studiet er ettårig og studentene går sammen med første studieår ved bachelorstudiet i medier og kommunikasjon. Emnene Medieteori – medier, kultur og samfunn del I og II, Multimedial produksjon I og II og Språklig formidling er obligatoriske.

 

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

45.30 (primær)
57.00 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

215604