Maskiningeniør - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Maskiningeniører arbeider med å utvikle og konstruere mekaniske komponenter og utstyr og er sentrale i design og drift av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

På bachelorprogrammet maskiningeniør lærer du profesjonelle arbeidsmetoder innen maskintekniske fagområder som knyttes til utforming av nye produkter og systemer, materialvalg og analyser. Et viktig mål med studiet er å utdanne ansvarsfulle og miljøbevisste ingeniører som kan utvikle gode produkter og tekniske løsninger.

Maskiningeniøryrket krever teknologisk fagkompetanse på hovedfeltene konstruksjon, produksjon, energi og materialvalg. Du har mulighet til fordypning innen konstruksjon av systemer og utstyr, produktutvikling og robotteknologi.

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag som en del av utdanningen.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet. OsloMet arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: Matematikk R1+ R2 og fysikk 1

Andre bakgrunner som oppfyller opptakskravene er

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

215012

Lignende utdanninger