Ingeniørfag, bygg - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Byggingeniører prosjekterer bygg, veier, broer, avløpsanlegg og renseanlegg, og samarbeider med arkitekter, andre ingeniører og fagfolk som deltar i en byggeprosess.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg gir en generell og bred utdanning innen byggingeniørfaget, kombinert med realfaglige og samfunnsfaglige emner. Energieffektiv og miljøriktig prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Du får også kompetanse i økonomi og ledelse ved å studere ingeniørfag - bygg.

Studiet har to studieretninger: Konstruksjonsteknikk og teknisk planlegging .

Sentrale fag i studieretningen konstruksjonsteknikk er styrkeberegning og byggteknisk konstruksjon innenfor stål, tre og betong.

I studieretningen teknisk planlegging jobbes det med samordnet areal- og transportplanlegging, planlegging og prosjektering av vei, vann, avløp og renovasjon, samt arkitektur og bærekraftig byutvikling.

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag.

Studiet starter opp med virkelighetstro byggprosjektering, og avsluttes med en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet. OsloMet arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.
Spesielle opptakskrav: Matematikk R1+ R2 og fysikk 1

  • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1

Om du mangler realfag eller studiekompetanse til opptak, kan OsloMet tilby forkurs.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

155

Søknadskode (SO)

215003

Lignende utdanninger