Halvårsstudium i figurteater 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Figurteater er en kunstart der figurer og objekter får liv gjennom figurførerens/skuespillerens manipulering av og med dem. Figurteaterfaget egner seg svært godt som et pedagogisk verktøy, og som en uttrykksform i produksjonsarbeid.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Studiet i figurteater tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike sider av figurteaterfaget. Figurteater kan rendyrkes som egen kunstart eller integreres i vanlig teater og opptre i forskjellige blandingsformer. Studentene skal tilegne seg innsikt i figurteatrets egenart, anvendelsesområder og utviklingsmuligheter. Hovedvekten i studiet er lagt på spill med figurer og objekter.
Figurteater inneholder fire hovedemner:

-spill med figurer
-figuren i det sceniske rommet
-figurteatret og fortellerteknikker
-fagteori og fagdidaktikk

Studiet tar i bruk et bredt spekter av arbeidsformer, som forelesinger, workshops, diskusjoner, visninger og ekskursjoner med fokus på studentenes forståelse for faget, og utvikling av egen praksis.
Arbeidet med studiet vil i hovedsak foregå i verksteder, der studentene prøver ut forskjellige ideer og teknikker med påfølgende analyse av arbeidet.
Den faglige læringsprosessen er i stor grad basert på praktiske øvelser og arbeid med kunstneriske prosjekter i samarbeid med andre. Studentene vil få individuell og gruppevis veiledning i produksjonsfasene.
Figurteater (30 studiepoeng) er organisert som et hetidsstudium på dagtid.

Karrieremuligheter

Studiet kan tas som en frittstående halvårsenhet eller som del av en treårig bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon (180 studiepoeng).

Studiet egner seg for skuespillere, teaterarbeidere, lærere, bibliotekarer og andre kulturarbeidere som ønsker å lære mer om figurteater.

Opptakskrav er generell studiekompetanse, fullført årsstudium i drama og teaterkommunikasjon (60
studiepoeng) og drama og teaterkommunikasjon ¿ dramaturgi (30 studiepoeng) eller tilsvarende dramafaglig
utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Studiet har lokalt opptak så du søker via SøknadsWeb.

Institutt for estetiske fag har egen Facebook-side - følg oss gjerne!

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Lignende utdanninger