Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Det daglige nyhetsbildet gir inntrykk av at verden står i brann. Det gjør den ikke! I det store og hele er menneskeheten på fremmarsj, og finner ut av sine uoverensstemmelser. Det er imidlertid ikke tvil om at globaliseringen har gjort at hjulene snurrer fortere, stemmene blir høyere, og temperaturen stiger.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Vil du studere et semester i Nepal? 

Freds- og konfliktstudier gir en tverrfaglig innføring i studiet av prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning, på lokalt, regionalt og globalt nivå, og med fokus på Sør Asia. 

Undervisningsstart er 19. februar og 20. august.