Digital kompetanse for lærere - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag og på alle nivåer i grunnskolen. Digitale verktøy er pedagogiske hjelpemidler i lærernes daglige arbeid med planlegging, administrasjon, undervisning og evaluering.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Nettstudium
  • Nettstøttet

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Studiet gir innføring i pedagogisk bruk av IKT med vekt på nye didaktiske arbeidsformer, aktuelt teknisk utstyr og teknologiens plass i skole, barnehage, samfunn og arbeidsliv.

Digital kompetanse for lærere omfatter emner som digital kompetanse og læring, bruk av digitale verktøy og IKT i skole og samfunn. Det blir lagt særlig vekt på didaktiske refleksjoner rundt bruk av digitale verktøy og digital dømmekraft. Disse inkluderes i følgende seks moduler: digital kompetanse; digitale tekster og presentasjoner; lyd, bilde og video; deltakelse på nett; digital tallbehandling og digitale læringsressurser.

Undervisning

Studiet kan tas på heltid eller deltid, er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene. Til hver modul er det arbeidskrav som leveres individuelt.

Målgruppe

Digital kompetanse for lærere er et skolerelevant fag som tilbys lærerstudenter eller som videreutdanning av lærere.

Studiet kan følges på to måter:
1) Som deltaker uten å ta eksamen. Du bruker ressursene fritt, kan delta i diskusjoner og kan gjennomføre øvingsoppgavene på egenhånd.
2) Som student med eksamen fra OsloMet (30 studiepoeng). Du går gjennom ressursene og jobber med øvingsoppgavene. Som avslutning på hver modul leverer du inn en innleveringsoppgave. Du får tilbakemelding på denne. Oppgaven blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Når alle innleveringsoppgavene er godkjent kan du stille til (muntlig) eksamen. Eksamen kan gjennomføres nettbasert. Da må du huske å melde deg til eksamen, samt betale semester- og studieavgift.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse.
For de som ønsker å ta kurset uten å være registrert som student eller avlegge eksamen:
Påmelding via BIBSYS Canvas.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet