Anvendt datateknologi - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelorstudiet i anvendt datateknologi gir deg kunnskap om hvordan du planlegger, utvikler, utformer og evaluerer ulike datasystemer og dataløsninger for mennesker med ulike behov.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet gir kompetanse i å designe og utvikle dataløsninger som fremmer brukeropplevelser.

Det legger vekt på praktisk bruk av informasjonsteknologi, og er spesielt rettet mot webutvikling, menneske-maskin-interaksjon, universell utforming av IT-systemer og samspillet mellom mennesker og datateknologi.

Studiet inneholder både datatekniske og samfunnsvitenskapelige emner.

OsloMet har også et dataingeniørstudium og et studium i informasjonsteknologi. De er rettet mot programmering og systemutvikling. Anvendt-studiet er derimot rettet mot brukere og brukeres behov når det gjelder datateknologi.

Hvordan lærer du?

For å gjennomføre studiet på normert tid, må du regne med å bruke 35 til 40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Forelesninger, praktiske øvelser på datalaboratorier, praktiske prosjektoppgaver, selvstudium, og gruppearbeid blir vektlagt som arbeidsformer.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

42.30 (primær)
54.10 (ordinær)

Studieplasser

99

Søknadskode (SO)

215449