Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Bergen campus
Oslo campus

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Lær hvordan du kan utarbeide interiørløsninger for privat og offentlig sektor. Dette studiet gir deg mange muligheter innen en bransje i vekst.

Interiør Fagskolen Kristiania

Interiørfaget er mye mer enn det som fremstilles i interiørblader; det å «pynte» etter sesongens trender er bare en brøkdel av hva faget er og handler om. Det dreier seg om å lage funksjonelle rom og skape en atmosfære som folk trives i.

Ved å studere interiør kan du gjøre hobbyen til et levebrød. På interiørstudiet jobber du praktisk med rommets funksjon, farger, materialer og produkter. 

Gjennom reelle prosjekter og oppdrag fra næringslivet får du virkelig øvd på dine ferdigheter og blir klar for arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?

Med denne utdanningen lærer du blant annet:

 • Hvordan du jobber med og ut fra kundens ønsker
 • Hvordan du kan forme rom med designprinsipper,
 • Tegne tekniske tegninger i programmet ArchiCAD
 • Stilhistorie fra antikken til modernismen
 • Kunnskap om hvordan man utarbeider konsepter som skal kommunisere med ulike målgrupper

Du lærer å lage tekniske tegninger, betydningen av en kreativ prosess og hvordan du kommer fram til den gode ideen, for å nevne noe.

På interiørstudiet jobber du praktisk og virkelighetsnært med blant annet rommets funksjon, farger, materialer og produkter. Interiørfaget er mye mer enn det som fremstilles i interiørblader; det å «pynte» etter sesongens trender er bare en brøkdel av hva faget er og handler om.

Undervisningsopplegg

Interiørstudiet er et heltidsstudium hvor man jobber praktisk med oppgavene man blir tildelt. Man må både skrive og holde seg oppdatert på pensum, men hovedvekten ligger på den praktiske utførelsen med tegning og data, farger og materialer.

Kontakt med bransje og næringsliv

Lærerne har ofte annet arbeid i bransjen, noe som gjør at du knytter kontakter allerede i studietiden. De er samtidig oppdatert på det som skjer, og bringer denne kunnskapen med seg inn i klasserommet.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev /svennebrev
   

ELLER

Realkompetanse for fagskole:

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

Les mer om opptakskravene

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du ha fagkompetanse innen interiør rettet mot møbel- og innredningsbransjens tjenester. Som interiørdesigner kan du for eksempel arbeide som:

 • Selvstendig næringsdrivende
 • På et interiørarkitektkontor
 • I en møbelbutikk eller et showroom
 • Med styling av boliger
 • Teknisk tegner

Etter at du har fullført og bestått to år på interiørstudiet, kan du ta en bachelorgrad i England, Irland, Italia, Australia eller USA, eller søke om opptak til vår Bachelor i interiørarkitektur forutsatt at det er ledige plasser.

Kvalifikasjon/tittel

Interiørdesigner