Digital innholdsproduksjon favoritt ikon

Fagskole
Her lærer du å produsere og distribuere innhold for å nå spesifikke målgrupper.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

En god innholdsprodusent er en visuell historieforteller som får fram et budskap fram på en troverdig måte. Produksjonene er gjerne små, men effekten at godt innhold kan være enorme.

Innholdsmarkedsføring baserer seg på en grundig forståelse av både målgruppen og avsenderens behov, og du må ha evner innen kommunikasjonsstrategi og planlegging.

Det er også viktig å beherske de tekniske og dramaturgiske sidene ved foto-, video-, lyd- og tekstproduksjon. Til slutt må en dyktig innholdsprodusent også ha en god forståelse for hvordan, hvor og når innholdet skal distribueres. 

Det er i dag stor etterspørsel etter dyktige innholdsprodusenter. De som har både innehar strategisk teft og tekniske evner har mulighet til å jobbe for en lang rekke oppdragsgivere.

Hva lærer du?

Utdanningen legger særlig vekt på at studenten skal beherske audiovisuelle virkemidler som fotografi, film, klipp og lyd, men også sørge for at studenten utvikler god skriftlig fremstillingsevne.

I tillegg vil du få en grundig innføring i:

 • Redaksjonell vurderingsevne
 • Journalistisk arbeid
 • Kanalbasert innholdsproduksjon
 • Forståelse om strategi, markedsplan og merkevarer

Digital innholdsproduksjon er et tredelt fag. For det første baserer innholdsmarkedsføring seg på en grundig forståelse av både målgruppen og avsenderens behov. Det er først når denne er etablert, at selve produksjonen av innhold kan starte.

I denne fasen er det viktig å beherske de tekniske og dramaturgiske sidene ved foto-, video-, lyd- og tekstproduksjon.

Til slutt må en dyktig innholdsprodusent også ha en god forståelse for hvordan, hvor og når innholdet skal distribueres.

Studentene vil i løpet av utdanningen arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir de tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Studentene vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

Undervisningsopplegg

For å kunne holde en høy standard på bransjeforståelse vil foredragsholdere fra forskjellige næringer og produksjonsmiljøer benyttes. Realisme og en forståelse for hvordan markedet fungerer og hvor bredt innholdsproduksjon favner er en nødvendighet for dette studiet.

Kontakt med bransje og næringsliv

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at Høyskolen Kristiania til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

Studentene vil i løpet av utdanningen arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir de tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Studentene vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/ svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole 
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning kan du arbeide med digital innholdsproduksjon i markeds- og kommunikasjonsavdelinger. Du vil ha kompetanse til å planlegge innhold strategisk, produsere innhold som forsterker historiene du vil fortelle, samt kunne benytte forskjellige digitale plattformer og sosiale medier i publiseringsarbeidet.

Du vil bli en ettertraktet ressurs hos for eksempel:

 • Mediehus
 • Kommunikasjonsbyråer
 • Markeds- og informasjonsavdelinger

Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen kommunikasjon, PR, journalistikk eller designfag.

Kvalifikasjon/tittel

Digital innholdsprodusent, innholdsprodusent, innholdsmarkedsfører, content manager, content producer