Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Bergen campus
Oslo campus

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Lær å lage, produsere og distribuere innhold til sosiale medier og digitale kanaler.

Digital innholdsproduksjon Fagskolen Kristiania

Ønsker du å lære å produsere innhold for digitale plattformer og sosiale medier? En god innholdsprodusent kan ta i bruk tekniske og dramaturgiske virkemidler i visuell historiefortelling, og ved bruk av foto, video, lyd og tekst få frem et ønsket budskap, tilpasset ulike kanaler og målgrupper. 

For at innholdsmarkedsføring skal lykkes, er bedrifter avhengig av dyktige innholdsprodusenter som kan skrive gode tekster og produsere variert innhold – som treffer og engasjerer målgruppen. Produksjonene er gjerne små, men effekten av godt innhold kan være enorme.

På Fagskolen Kristianias ettårige utdanning i Digital innholdsproduksjon, vil du få utvikle dine tekniske produksjonsferdigheter, samtidig som du vil lære deg å jobbe strategisk og langsiktig med planlegging av innhold. Du vil også lære å måle effekten av innholdet som publiseres.

Hva lærer du?

Utdanningen legger særlig vekt på at du skal lære å beherske audiovisuelle virkemidler, og du får jobbe praktisk med foto, film, klipp og lyd fra første studiedag. Du vil også lære deg å produsere tekst for ulike formål.

I tillegg vil du få en grundig innføring i:

 • Redaksjonell vurderingsevne
 • Journalistisk arbeid
 • Kanalbasert innholdsproduksjon
 • Forståelse om strategi, markedsplan og merkevarer

God innholdsmarkedsføring baserer seg på en grundig forståelse av både målgruppen og avsenderens behov. For at kommunikasjonen skal ha ønsket effekt, må innholdet som produseres være i tråd med virksomhetens kommunikasjonsstrategi og markedsplaner.

Du vil i løpet av utdanningen arbeide med caser gitt av reelle kunder. Gjennom praktiske øvingsoppgaver og varierte kundeprosjekter vil du lære å tilpasse deg og forstå ulike kunders behov, og hvordan man jobber strategisk med planlegging av innhold basert på virksomhetens planer og fastsatte mål.

Du vil få prøve deg på å produsere innhold for ulike kanaler, og gjennom dette opparbeide deg en god forståelse for hvordan, hvor og når innhold skal distribueres.

Vi gjør oppmerksom på at deler av undervisningen i Bergen vil foregå på engelsk. 

Undervisningsopplegg

For å kunne holde en høy standard på bransjeforståelse vil foredragsholdere fra forskjellige næringer og produksjonsmiljøer benyttes. Realisme og en forståelse for hvordan markedet fungerer og hvor bredt innholdsproduksjon favner er en nødvendighet for dette studiet.

Kontakt med bransje og næringsliv

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at Høyskolen Kristiania til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

Studentene vil i løpet av utdanningen arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir de tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Studentene vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev /svennebrev
   

ELLER

Realkompetanse for fagskole: 

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.
   

Les mer om opptakskravene

Karrieremuligheter

Det er en stor etterspørsel etter dyktige innholdsprodusenter på dagens arbeidsmarked. Du vil i løpet av studiet opparbeide deg strategisk teft og tekniske evner, som vi gjøre deg til en ettertraktet ressurs i flere bransjer. 

Du vil få kompetanse til å planlegge innhold strategisk, produsere innhold som forsterker historiene du vil fortelle, samt kunne benytte forskjellige digitale plattformer og sosiale medier i publiseringsarbeidet. 

Etter fullført utdanning kan du blant annet søke jobb i:

 • Mediehus
 • Kommunikasjonsbyrå
 • Markeds- og kommunikasjonsavdelinger
   

Studiet egner seg som en selvstendig utdanning for deg som kommer rett fra videregående, som en tilleggsutdanning for studenter som ønsker å bygge videre på en fagskole-, bachelor- eller mastergrad , eller for deg som har jobbet i noen år, og som ønsker å lære mer om innholdsproduksjon og historiefortelling.

Kvalifikasjon/tittel

Digital innholdsprodusent, innholdsprodusent, innholdsmarkedsfører, content manager, content producer